zondag, 1. januari 2017 - 22:14

Geen supersnelrechtzittingen voor misdrijven Oud en Nieuw

Geen supersnelrechtzittingen voor misdrijven Oud en Nieuw
Foto: SXC
Den Haag

De geplande supersnelrechtzittingen in relatie tot Oud en Nieuw gaan niet door. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Er zijn geen zaken die voor supersnelrecht in aanmerking komen. Supersnelrecht, waarbij een verdachte na het plegen van een misdrijf tussen 3 en 6 dagen voor de rechter staat, wordt alleen toegepast op juridisch eenvoudige zaken die weinig onderzoek nodig hebben.

Stijging

Een eerste inventarisatie leert dat er 344 personen door de politie bij het OM zijn aangeleverd na aanhouding wegens een misdrijf dat verband hield met de jaarwisseling. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar: toen werden er op 1 januari 276 personen aangeleverd. De meeste feiten betreffen geweld, waarvan 98 maal geweld tegen personen met een publieke taak, 146 maal geweld tegen overige personen en 79 maal voor vernielingen. In 21 zaken betrof het andersoortige feiten, zoals vuurwerkzaken. In de overige zaken vindt nog nader onderzoek plaats.

Later verantwoorden

Uit de eerste inventarisatie blijkt verder dat inmiddels 27 zaken door het OM zelf zijn beoordeeld en afgedaan met een geldboete en 4 zaken met een taakstraf. 19 personen moeten zich nog verantwoorden voor de officier van justitie tijdens een zogenoemde TOM-zitting. TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Op zo'n zitting is geen rechter aanwezig. De officier van justitie kan dan een taakstraf aanbieden, een geldsom laten betalen en eventuele schade laten vergoeden. Als de verdachte akkoord gaat, is daarmee de zaak afgedaan. Als een verdachte niet akkoord gaat, buigt de rechter zich over de zaak.

34 zaken zijn geseponeerd (in de meeste gevallen bij gebrek aan bewijs) en 43 personen zijn met een dagvaarding heengezonden. Dat betekent dat zij zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.

Categorie:
Provincie: