dinsdag, 10. januari 2017 - 10:29 Update: 10-01-2017 18:33

Tijdelijke dam door Rijkswaterstaat gebouwd bij stuw Grave

Grote waterpompen gaan Maas bij Grave weer op oude peil brengen
Foto: Rijkswaterstaat
Grave

Rijkswaterstaat heeft besloten een tijdelijke dam achter (benedenstrooms) de zwaar beschadigde stuw Grave te bouwen. Hiermee wordt scheepvaartverkeer weer mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en kunnen de laatste woonboten en jachten los komen.

Afgelopen week en weekend hebben experts van Rijkwaterstaat gestudeerd op twaalf verschillende mogelijkheden en is dit scenario nu gekozen. Hierbij zijn ook andere experts geconsulteerd. Parallel aan deze tijdelijke maatregel, werkt Rijkswaterstaat aan het definitief herstel van stuw Grave.

Aanvang werkzaamheden

De bouw van de tijdelijke dam start deze week. De aanvoer van materiaal en materieel is gisteren na het besluit direct gestart. Met deze dam herstelt Rijkswaterstaat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek, maar garandeert ook de waterveiligheid bij schommelingen in de aanvoer van water.

Tijdelijke breuksteendam

Aan de laatste details van het ontwerp wordt sinds gisterennacht nog de laatste hand gelegd. De dam bestaat uit verschillende formaten breuksteen en wordt vanaf het water geleidelijk opgebouwd benedenstrooms achter de beschadigde stuw. De dam wordt aangesloten op de bestaande pijlers van de noordelijke stuw-opening en krijgt een hoogte van circa 5,60 meter en een breedte van circa 30 meter. De bouw duurt naar verwachting twee weken.

Waterpeil geleidelijk verhogen

Tijdens de realisatie van de tijdelijke dam, laat Rijkswaterstaat het waterpeil geleidelijk stijgen. Dit moet met beleid gebeuren, zodat woonboten en jachten los kunnen komen van de rivierbodem en met het waterpeil mee omhoog komen. Als het water weer op peil is, +7,90m NAP, kan het scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave weer hervat worden.

Definitief herstel stuw Grave

Tegelijk met de realisatie van de tijdelijke dam, werkt Rijkswaterstaat aan het definitieve herstel van de stuw. De beschadigde jukken worden vanaf de bovenstroomse zijde verwijderd en zijn inmiddels besteld. Voor het repareren van de betonnen steunbokken wordt de beschadigde stuw op termijn tijdelijk drooggezet. Naar de huidige inschatting zal dit ruim een half jaar duren.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):