woensdag, 11. januari 2017 - 13:38 Update: 11-01-2017 13:50

Amsterdam neemt 'historische besluit' met brug over het IJ

Amsterdam neemt 'historische besluit' met brug over het IJ
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Amsterdam heeft de knoop doorgehakt en er komt een voetgangers- en fietsersbrug over het IJ vanaf het Java-eiland om stadsdeel Noord beter te verbinden met de rest van de stad. Dit heeft de gemeente Amsterdam woensdag bekendgemaakt.

De zuidelijke aanlanding van het IJpleinveer wordt verbeterd en er gaan op korte termijn meer veerboten varen op die route. Verder komt er een langzaamverkeerbrug over het Noordhollandsch Kanaal. De mogelijkheid om metrostation Sixhaven alsnog te bouwen wordt nader onderzocht. In 2020 volgt daarover een besluit. Op termijn kan er nog een brug of voetgangerstunnel bij het Stenen Hoofd worden gebouwd.

Deze maatregelen vormen samen het plan 'Sprong over het IJ', waarvoor vanaf 23 januari een inspraaktraject start.

Historisch besluit

Er wordt al honderden jaren gesproken over de beste manier om Noord met de stad te verbinden. Met de Noord/Zuidlijn, die in 2018 gaat rijden, wordt de verbinding al beter. En met de combinatie van brug - boot - metro kan het groeiende aantal mensen dat naar de andere kant van het IJ wil, het hoofd worden geboden. De aanleg van metrostation Sixhaven zorgt voor aansluiting van de Noord-Zuidlijn op de noordelijke IJ-oever. Met deze historische maatregelen wordt het IJ weer een echt ‘IJplein’: het water is niet langer een grens, maar stroomt midden door de stad.

Belangrijke transportader

Het IJ is een van de drukst bevaren waterwegen van Nederland en een belangrijke transportader voor het scheepvaartverkeer. Dat maakt het bepalen van de beste verbindingen over het IJ complex. Daarom is er uitgebreid overleg gevoerd met alle betrokken partijen en overheden. Op dit moment is nog niet bekend wat de doorvaarhoogte is van de nieuw te bouwen brug. Dat moet nog worden vastgesteld in het definitieve besluit en het ontwerp.

Volgende stappen

De plannen gaan nu een uitgebreid inspraaktraject in, waarin Amsterdammers, net als andere belanghebbenden, hun mening kunnen geven. De verwachting is dat voor de zomer een definitief voorkeursbesluit kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op die manier kan in de tweede helft van dit jaar begonnen worden met de voorbereidingen voor de bouw van de brug, metrostation Sixhaven en de aankoop van extra veren.

Categorie:
Provincie: