vrijdag, 20. januari 2017 - 18:52 Update: 20-01-2017 18:59

Scheepvaart op de Maas maandag weer hervat

Scheepvaart op de Maas maandag weer hervat
Foto: Waterschap Rivierenland
Grave

Rijkswaterstaat (RWS) verwacht dat maandagmorgen 23 januari de scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave kan worden hervat. Dit heeft RWS vrijdag bekendgemaakt.

Breuksteendam

Het werk aan de tijdelijke breuksteendam achter de zwaar beschadigde stuw Grave ligt op schema, zodat het waterpeil geleidelijk kan stijgen en maandagmorgen een peil kan bereiken van zo'n +7,00m NAP.

Waterpeil weer gestegen

De scheepvaartbranche is vandaag geïnformeerd over de nautische details voor hervatting van de scheepvaart. De maximale diepgang die toegestaan wordt op de Maas bij een waterstand van +7,00mNAP zal 2,60 m zijn (of net zoveel meer als dat de waterstand hoger is dan die +7,00mNAP bij meetpunt Grave Boven), met een maximumsnelheid 10 km/h.

Gelijk niveau

Naar verwachting zullen de waterpeilen van de Maas en het Maas-Waalkanaal in de loop van dinsdag 24 januari op een gelijk niveau komen, zodat de keersluis Heumen geopend kan worden en ook het scheepvaartverkeer tussen de Maas en het Maas-Waalkanaal weer wordt opgestart.

Aanleiding schade stuw Grave

Op donderdag 29 december is omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip geladen met benzeen in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek. Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 11.000 binnenvaartschepen het sluis- en stuwcomplex Grave.

Categorie:
Provincie: