maandag, 23. januari 2017 - 22:17 Update: 23-01-2017 22:27

Taxironselaars Schiphol stevig aangepakt door aanpassing APV

Taxironselaars Schiphol stevig aangepakt door aanpassing APV
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiphol

De gemeente Haarlemmermeer heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stevig aangepast om zo de taxioverlast op Schiphol harder aan te kunnen pakken. Dit heeft de gemeente Haarlemmermeer maandag bekendgemaakt.

Folders

Maandag werden op Schiphol folders uitgedeeld met de aankondiging van de strengere maatregelen die 30 januari van kracht worden. Daarbij wordt bij een eerste overtreding een boete van 350,- euro opgelegd. Bij een tweede constatering kan de boete oplopen tot 1.500,- euro met zelfs de kans op inbeslagname van het voertuig. 

'Kern is dat het mogelijk wordt om in specifieke gebieden – waar sprake is van schendingen van de openbare orde – het aanbieden van bepaalde vormen van taxidiensten in zijn geheel te verbieden en daarmee de overlast van taxironselaars harder aan te pakken', aldus de gemeente. 

Een algeheel verbod is een drastische maatregel en ook geen structurele oplossing, omdat de rechter in april 2015 heeft uitgesproken dat vrij aanbieden van taxidiensten ook op Schiphol mogelijk moet zijn. Daarom worden in overleg met alle betrokken partijen drie scenario’s uitgewerkt. De gezamenlijke handhavingsacties gaan ondertussen door.

Drie scenario’s

Er wordt nu met Schiphol, het Ministerie van I&M en de gemeente Amsterdam intensief gesproken over concrete stappen naar een definitieve oplossing. Zoals over aanpassing van de vorm van aanbieden van taxi’s op Schiphol, en/of over aanpassing van de Wet personenvervoer 2000. Dit is nodig voor een structurele oplossing. 

Daartoe worden drie scenario’s uitgewerkt. Het structureel vergroten van de bestelmarkt; het is vooral de opstapmarkt, die aantrekkelijk is voor ronselaars. Het verkleinen hiervan en het vergroten van de bestelmarkt moet voor meer rust op het plein zorgen.

Aanpassing van het vergunningensysteem; met nieuwe afspraken over toegelaten taxiorganisaties kunnen Schiphol als private partij en de gemeente betere eisen stellen aan het taxiaanbod. Daarbij gaan wij uit van een zo veel als mogelijk gelijke regelgeving in de taximarkt Amsterdam – Schiphol – Haarlemmermeer.

Wijziging van de wet Personenvervoer voor bijzondere situaties zoals Schiphol Airport; de complexiteit van de situatie wordt ook veroorzaakt door de botsing van de vrije taxiwet en het publiek private gebied van de Airport. Aanpassing van de wet voor dergelijke gebieden kan de aanpak aanzienlijk vereenvoudigen.

Gezamenlijke handhavingsacties gaan door

Er wordt gezamenlijk opgetreden door gemeentelijke handhavers, medewerkers van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Koninklijke Marechaussee. Dat heeft een goed effect op de aanpak van de overlast. Maar er zijn meer maatregelen nodig om de problemen structureel aan te pakken.

Categorie:
Provincie: