dinsdag, 24. januari 2017 - 16:18 Update: 24-01-2017 16:36

SchipholTaxi moet chauffeurs weer toelaten op standplaats Schiphol

SchipholTaxi moet chauffeurs weer toelaten op standplaats Schiphol
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiphol

De rechter heeft dinsdag in een kort geding bepaald dat het bedrijf SchipholTaxi onmiddellijk drie chauffeurs weer moet toelaten tot de standplaats op Schiphol. Dit heeft de rechtbank dinsdag bekendgemaakt.

Schadelijke krantenartikelen

SchipholTaxi beheert op de luchthaven een opstelstrook die gereserveerd is voor elektrische taxi’s. De drie chauffeurs maakten hiervan gebruik, tot hen op 21 december 2016 de toegang tot de opstelstrook werd ontzegd. 

Als reden hiervoor voerde SchipholTaxi artikelen in de Telegraaf en het Haarlems Dagblad aan, waarin melding werd gemaakt van vermeende misstanden bij het bedrijf. Zo zouden taxichauffeurs 5000 euro contant aan voormannen van SchipholTaxi moeten betalen om toegang tot de opstelstrook te krijgen.

Schade opgelopen

Volgens SchipholTaxi, dat de beschuldigingen ontkent, was het drietal voor deze publicaties verantwoordelijk. Omdat ze hiermee SchipholTaxi schade zouden hebben berokkend, en daarmee in strijd handelden met de overeenkomst tussen hen en het bedrijf, besloot SchipholTaxi het drietal te weren en de overeenkomst op te zeggen. 

De drie chauffeurs ontkennen echter iets met de artikelen te maken te hebben. Voor de voorzieningenrechter stelden zij dat het zonder toegang tot de standplaats niet mogelijk is hun onderneming draaiende te houden.

Chauffeurs niet verantwoordelijk

De voorzieningenrechter oordeelt nu dat SchipholTaxi onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de drie mannen inderdaad achter de publicaties zitten. Het is niet uit te sluiten dat andere bij SchipholTaxi betrokken personen zich tot de media hebben gericht. 

Bovendien geldt dat, als al kan worden aangenomen dat de drie chauffeurs achter de artikelen zitten, de inhoud van de artikelen de vergaande maatregel van uitsluiting van gebruik van de standplaats niet rechtvaardigt. 

Eventuele misstanden bij SchipholTaxi moeten aan de kaak kunnen worden gesteld, ook als dat schade voor het bedrijf oplevert. Daarbij is onder meer van belang dat niet aannemelijk is geworden dat de aangekaarte misstanden niet op waarheid berusten.

Dwangsom

SchipholTaxi moet de drie chauffeurs door de uitspraak onmiddellijke toegang tot de opstelstrook verlenen. Doet het bedrijf dit niet, dan wordt een dwangsom opgelegd van 5000 euro per dag, tot een maximum van 50.000 euro.

Categorie:
Provincie: