vrijdag, 27. januari 2017 - 21:30 Update: 27-01-2017 22:14

Steeds meer steun in Tweede Kamer voor Klimaatwet

Steeds meer steun in Tweede Kamer voor Klimaatwet
Foto: Archief EHF
Den Haag

De steun voor de Klimaatwet wordt steeds breder. Naast Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) hebben ook Emile Roemer (SP), Stientje van Veldhoven (D66) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) de Klimaatwet ondertekend. De Klimaatwet wordt deze week voor behandeling bij de Tweede Kamer aangemeld.

De Klimaatwet legt klimaatdoelen juridisch vast en verplicht de regering om eens in de vijf jaar een klimaatplan te maken waarin wordt opgenomen hoe de doelstellingen gehaald worden. In een jaarlijkse klimaatbegroting krijgt dit nader invulling.

De Klimaatwet legt vast dat in 2030 de uitstoot  van broeikasgassen verminderd moet zijn met ten minste 55 procent ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95 procent ten opzichte van 1990. En in 2050 moet het aandeel duurzame energie honderd procent zijn.

Naar aanleiding van een maatschappelijke consultatie en advies van de Raad van State is de Klimaatwet op enkele punten bijgesteld ten opzichte van het voorontwerp. Zo voorziet de wet in de instelling van een onafhankelijke Klimaatcommissie, die de regering zwaarwegend advies gaat geven over de benodigde CO2-reductie, over de uitvoer van de Klimaatwet en over het effect op werkgelegenheid inclusief scholing en opleiding van werknemers, de ontwikkeling van de economie en het tot stand komen van een eerlijke transitie. De Klimaatwet is nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer.

GroenLinks

Jesse Klaver (Fractievoorzitter GroenLinks): 'Dit is een heel mooi voorbeeld van de kracht van progressieve samenwerking. De klimaatwet is een game-changer: niet langer kan de regering noodzakelijke klimaatmaatregelen blijven uitstellen. Dat vijf partijen en drie fractievoorzitters deze wet ondertekend hebben zegt veel over het belang van de wet: we zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht om klimaatverandering te stoppen.' 

PvdA

Attje Kuiken (Fractievoorzitter PvdA): 'Heel goed dat SP, D66 en ChristenUnie zich aansluiten bij het initiatief van PvdA en GroenLinks. Steeds meer partijen zien in dat de Klimaatwet noodzakelijk is voor een veilige en schone toekomst voor onze kinderen. Want dit soort grote vraagstukken kun je alleen gezamenlijk oplossen. De Klimaatwet is hiermee een grote stap dichterbij gekomen.'

SP

Emile Roemer (Fractievoorzitter SP): 'Het is goed dat vijf partijen de krachten bundelen voor duurzaamheid en klimaat. De overstap naar een duurzame maatschappij is bittere noodzaak en de komende decennia gaan we olie, kolen en gas vaarwel zeggen. De SP wil dat doen met de mensen, maximaal draagvlak is cruciaal. Duurzaam en sociaal kan heel goed samengaan. Fossiele banen die verloren gaan, willen wij in de duurzame sector terugwinnen.'

D66

Stientje van Veldhoven (Tweede Kamerlid D66): 'Met de klimaatwet zetten we een flinke stap om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het betekent dat Nederlandse bedrijven zekerheid hebben en daardoor investeren in innovatieve technieken en banen voor een schone en duurzame toekomst.'

ChristenUnie

Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie): 'We zijn aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht om te doen wat we kunnen om de verwoestende gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Door in te zetten op 100% duurzame energie en een klimaatneutrale toekomst, werken we aan hún toekomst.'