dinsdag, 31. januari 2017 - 8:43 Update: 31-01-2017 8:44

Vluchtelingen uit Syrië domineren Nederlandse bevolkingsgroei

bevolkingsgroei door migratie
Den Haag

Nederland telt per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110 duizend inwoners meer dan een jaar geleden.

De groei was vooral het gevolg van migratie. Per saldo (immigratie minus emigratie) vestigden zich 88 duizend migranten in ons land. De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) droeg 22 duizend bij aan de bevolkingsgroei. Dat meldt CBS.

Vluchtelingen uit Syrië domineren bevolkingsgroei

Op een paar uitzonderingen na zijn bijna alle bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond in aantal gestegen. Ruim een kwart van de bevolkingsgroei komt voor rekening van met name eerstegeneratie Syriërs (29 duizend): personen die in Syrië zijn geboren en naar Nederland zijn gemigreerd. De groei van de Syrische tweede generatie (in Nederland geboren personen met minstens één ouder met een Syrische achtergrond) was met 2 duizend nog bescheiden. Het aantal personen met een migratieachtergrond uit een van de landen van de Europese Unie nam met ongeveer 25 duizend toe, vooral door migratie. Daar droegen personen met een Poolse achtergrond met bijna 9 duizend het meest aan bij. De groei van het aantal Polen vlakt wel af, in 2014 was deze nog bijna 15 duizend.

Ook de stijging van het aantal personen met migratieachtergrond India, Eritrea en Ethiopië komt voor rekening van de eerste generatie. De groei van het aantal mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in Nederland komt vrijwel volledig voor rekening van de tweede generatie. Het aantal Marokkanen van de eerste generatie bleef vrijwel gelijk, het aantal eerstegeneratie Turken daalde zelfs iets. Dit komt zowel door emigratie als door sterfte.

Categorie:
Provincie: