vrijdag, 3. februari 2017 - 16:49 Update: 03-02-2017 18:04

Ministers overleggen met moskeeën over veiligheid

Ministers overleggen met moskeeën over veiligheid
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Minister Blok van Veiligheid en Justitie en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben vrijdag een overleg gehad over de veiligheid van moskeeën met vertegenwoordigers van vijf koepelorganisaties. Dit heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vrijdag bekendgemaakt.

'De afgelopen twee jaar vond al regelmatig overleg plaats met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van SZW', aldus de NCTV. Aanleiding voor dit overleg was de aanslag op een moskee op 29 januari in Quebec, Canada, waarbij zes moskeegangers werden gedood. 

Deze aanslag leidt tot angst en ongerustheid onder veel moslims, ook in Nederland. Eerder vonden er gewelddadige incidenten plaats rond moskeeën in Nederland. Dit heeft veel impact op het veiligheidsgevoel van moskeebezoekers in Nederland.

Alertheid

Tijdens het overleg uitten moslimorganisaties hun zorgen hierover. De ministers benadrukten dat het kabinet geweld, bedreiging en intimidatie ontoelaatbaar vindt, en dat direct maatregelen worden genomen als dat nodig is. Gezamenlijk werd geconstateerd dat de huidige situatie om alertheid vraagt en dat we ons niet moeten laten leiden door angst.

Geen aanwijzingen

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat in Nederland aanslagen op moskeeën of andere islamitische instellingen worden voorbereid. Op basis van het huidige dreigingsniveau adviseert de NCTV momenteel geen extra algemene beveiligingsmaatregelen bij moskeeën. Als het nodig is worden direct passende maatregelen getroffen door de overheid. Dat geldt zowel voor moskeeën als synagogen, kerken of andere gebedshuizen. Maatregelen worden altijd genomen op basis van dreiging en risico.

Handreiking

Tijdens het overleg werd ook de Handreiking Veilige Moskee vastgesteld. De handreiking bevat aanknopingspunten voor moskeeën, gemeenten en de politie om de veiligheid van moskeeën verder te verbeteren. De NCTV en het ministerie van SZW hebben hier afgelopen maanden aan gewerkt in samenwerking met de politie, een aantal gemeenten en vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. De handreiking sluit aan op de huidige veiligheidssituatie.

De handreiking beschrijft de aard en omvang van incidenten rond moskeeën, en de rollen van de diverse betrokkenen. Ook staan er tips en aanbevelingen in, opgedeeld in drie fasen: de fase vóór een mogelijk incident, de fase van een incident, en de nafase.

Aanwezigen

Aanwezig bij het overleg waren vertegenwoordigers van het Contactorgaan Moslim en Overheid (CMO); de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN); de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR); het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN); de Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF).

Categorie:
Provincie: