maandag, 27. februari 2017 - 17:03 Update: 27-02-2017 17:10

Internationale bijeenkomst Syrië in Nederland

Internationale bijeenkomst Syrië in Nederland
Foto: RVD
Den Haag

Op 9 maart aanstaande organiseert Nederland in Den Haag samen met het bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) een internationale bijeenkomst over de oprichting van een bewijzenbank Syrië. 'Deze databank van de Verenigde Naties moet bewijsmateriaal documenteren over misdaden die in dat land zijn gepleegd', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandagmiddag.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken maakte dit vandaag bekend in Genève in een toespraak bij de VN-mensenrechtenraad. De bijeenkomst in maart vindt plaats in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Er nemen deskundigen uit binnen- en buitenland aan deel en ook vertegenwoordigers van Syrische bewijsverzamelingsorganisaties en de hoven en tribunalen die in Den Haag zijn gevestigd.

Koenders

‘De gruwelijkheden in Syrië mogen niet onbestraft blijven. Er kan daar geen duurzame vrede zijn zonder gerechtigheid. Daarom moeten daders ter verantwoording worden geroepen. De bewijzenbank zal onderzoek naar de meest ernstige misdrijven ondersteunen en daarmee de berechting van verdachten bevorderen’, aldus Koenders.

Martelingen en executies

In de afgelopen 5 jaar is er veelvuldig gerapporteerd over martelingen, executies, verdwijningen en de inzet van chemische wapens en vatenbommen in Syrië. Er zijn al bewijzen van misdaden in Syrië verzameld, maar deze activiteiten zijn op dit moment versnipperd. Het is de bedoeling om alle gegevens centraal te bewaren in de databank, zodat deze kunnen worden gebruikt in strafzaken tegen verdachten.

Bewijzenbank

De Algemene Vergadering van de VN besloot eind vorig jaar de bewijzenbank voor Syrië op te richten. Het was een initiatief van Qatar en Liechtenstein. Nederland heeft zich er ook hard voor gemaakt en leverde direct een financiële bijdrage. Nederland organiseert de bijeenkomst op 9 maart om ervoor te zorgen dat de databank, waarvan de organisatie in Genève wordt gevestigd, zo snel mogelijk van de grond kan komen.

Niet alleen in Syrië zijn waarheidsvinding en gerechtigheid nodig om vrede te bewerkstelligen, maar ook in Jemen, benadrukte Koenders in zijn toespraak. Door het conflict in Jemen staan de mensenrechten er onder grote druk. 

In september leidde Nederland namens de Europese Unie onderhandelingen over onderzoek naar schendingen van mensenrechten en oorlogsmisdaden in Jemen. In een resolutie werd afgesproken dat het OHCHR-kantoor versterkt zou worden met extra internationale mensenrechtenexperts die onafhankelijk onderzoek gaan doen. Het team moet volledige toegang krijgen, zei Koenders.