maandag, 20. maart 2017 - 15:00 Update: 20-03-2017 15:05

Defensie mocht voormalig klokkenluider tijdelijk uitroosteren als piloot

Defensie mocht voormalig klokkenluider tijdelijk uitroosteren als piloot
Foto: Archief EHF
Den Haag

Defensie mocht de voormalig klokkenluider tijdelijk uitroosteren als piloot, vanwege de veiligheid. Dit heeft de Haagse voorzieningenrechter maandag geoordeeld in de rechtszaak die de piloot had aangespannen tegen Defensie.

Naar aanleiding van de inhoud en het verloop van een gesprek op 3 februari 2017 in combinatie met uitlatingen op sociale media door de voormalig klokkenluider, heeft de commandant van Vliegbasis Eindhoven in redelijkheid kunnen twijfelen of de man in staat was zijn taken als piloot veilig uit te voeren. 

Voorgeschiedenis

De man die de rechtszaak aanspande is sinds 1997 beroepsmilitair. Hij was van 2000 tot 2006 werkzaam als F16 piloot. Hij is halverwege 2006 is overgestapt naar onderdeel luchttransport op vliegbasis Eindhoven waar hij een aanstelling kreeg als kapitein vlieger. 

In 2011 heeft hij een melding gemaakt van een vermoeden van een misstand. In 2015 heeft de Onderzoeksraad Integriteit Overheid advies uitgebracht over deze melding. Daarin kwam onder andere naar voren dat Defensie op verschillende punten onjuist gehandeld heeft. 

Naar aanleiding van het advies van de Onderzoeksraad is de man met terugwerkende kracht bevorderd tot majoor en eind 2016 als vlieger geplaatst bij de Kustwachteenheid, standplaats Schiphol, ressorterend onder 334 squadron op Eindhoven. 

Berichten op sociale media

Begin 2017 heeft de commandant van de Vliegbasis Eindhoven met de man een gesprek gevoerd, waarin zij heeft aangegeven dat zijn uitingen van boosheid, strijdbaarheid en frustratie op sociale media haar zorgen baarde. De sociaal-emotionele druk zou zijn “mental fitness” te veel kunnen belasten. Zij heeft medegedeeld dat zij hem voor een week niet zou inroosteren als vlieger en voorgesteld na een week weer met elkaar te spreken.

Vliegerpsycholoog

Verzoeker heeft meermalen - ook ter zitting - gemeld niet bereid te zijn een gesprek te voeren met een vliegerpsycholoog. Hij meent dat er geen enkele reden is te twijfelen aan zijn geschiktheid om te vliegen. Door de gebeurtenissen in het verleden is zijn vertrouwen geschaad in de medische dienst van verweerder.

De voorzieningenrechter erkent dat het niet in het belang is van de vlieger om tegen zijn zin niet te worden ingeroosterd als vlieger, maar de commandant heeft bij afweging van alle betrokken belangen meer belang mogen hechten aan het zeker stellen van de vliegveiligheid. Ook mocht zij om die reden de opdracht geven voor een gesprek met een vliegerpsycholoog.

Categorie:
Provincie: