dinsdag, 21. maart 2017 - 8:33

Nederlanders weten niet wat ze moeten doen na aanslag

Nederlanders weten niet wat ze moeten doen na aanslag
Foto: fbf archief
Amsterdam

Naar aanleiding van de aanslag op vliegveld Zaventem in Brussel, een jaar geleden, heeft het Nederlandse Rode Kruis een enquête gehouden onder Nederlanders wat zij zouden doen na een aanslag. Hieruit blijkt dat veel landgenoten niet weten wat ze moeten doen.

Niet bekwaam

Het antwoord was in ruim de helft van de gevallen: ‘Nee.’ 55% van de respondenten zei zich niet of zelfs helemaal niet bekwaam te voelen om eerste hulp te verlenen na een aanslag. Bij het beantwoorden van inhoudelijke kennisvragen bleek vervolgens dat veel mensen inderdaad niet de juiste keuzes maken in een crisissituatie. 

Zo gaf bijna driekwart van de respondenten aan eerst kinderen te willen helpen, voor zichzelf in veiligheid te brengen. Een keus die onverstandig is en zelfs gevaarlijk kan uitpakken. Slechts 30 procent van de ondervraagden wist dat je een brandwond met alles wat drinkbaar is kunt koelen als er geen water in de buurt is.

Beter voorbereid

Uit een eerder onderzoek van het Rode Kruis bleek 70% van de Nederlanders te denken dat voorbereiding op een aanslag überhaupt niet mogelijk is. Het Rode Kruis is er juist van overtuigd dat mensen zich wel degelijk kunnen voorbereiden. Om mensen daarbij te helpen, komt de hulporganisatie nu met concrete tips. Er zijn do’s and don’ts opgesteld en het Rode Kruis heeft beschreven wat je moet doen bij de meest voorkomende verwondingen na een aanslag.

Do's and don'ts

Het Nederlandse Rode Kruis geeft op haar website tips over wat te doen bij een aanslag

Categorie:
Provincie: