maandag, 10. april 2017 - 8:08 Update: 10-04-2017 8:59

'Duizenden oud-studenten kunnen studiegeld niet terugbetalen'

'Duizenden oud-studenten kunnen studiegeld niet terugbetalen'
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Uit cijfers die dagblad Trouw heeft opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat bijna 100.000 oud-studenten hun studielening niet volledig kunnen terugbetalen.

Hun inkomen is te laag om aan de maandelijkse verplichting te voldoen.Dit schrijft Trouw maandag.  In 2015 konden bijna 90.000 terugbetalers niet voldoen aan hun maandelijkse verplichtingen. Het aantal studenten dat niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen is sinds 2009 verdrievoudigd. In 2016 steeg  het aantal al naar de 100.000, maar definitieve cijfers zijn nog niet bekend.

Inkomens terugbetalers

Een woordvoerder van DUO zegt tegen de krant dat mogelijk een verandering in 2012 hiermee te maken heeft.. Sinds 2012 kijkt DUO automatisch naar het inkomen van terugbetalers en baseert daarop het maandelijks terug te betalen bedrag. Dat bedrag valt dan vaak lager uit. Na 15 jaar wordt de schuld dan kwijtgescholden. Voor de overheid betekent dit dat het een groter deel van de uitgeleende bedragen nooit terugkrijgt.

Economische crisis

Door de economische crisis die in 2008 begon, is de inkomenspositie van oud-studenten verslechterd. Het aantal hogeropgeleiden steeg, ook onder jongeren. Pas afgestudeerden namen door de werkloosheid werkervaringsplekken en stages aan, waarvoor ze soms geen of een geringe vergoeding kregen. De arbeidsmarkt trekt inmiddels sinds een paar jaar wel weer wat aan.

Studeren steeds duurder

Wat ook meespeelt is het feit dat het gemiddelde bedrag dat studenten lenen al jaren stijgt. En hoe hoger het geleende bedrag hoe hoger het maandbedrag dat moet worden terugbetaald. Alle leningen moeten immers in principe in vijftien jaar helemaal worden afbetaald.En studeren wordt steeds duurder. Niet alleen stijgt het collegegeld, ook voor een kamer moet steeds meer betaald worden. De overheid verwacht dat een deel van de schulden nooit zal worden afbetaald.

Voor studenten die nooit een basisbeurs kregen gelden andere regels voor het aflossen van de studieschuld. Zij mogen 35 jaar doen over het afbetalen van hun schuld in plaats van 15 jaar en valt het maandbedrag over het algemeen lager uit dan in het oude systeem omdat het inkomen op een andere manier meetelt.

 

Categorie:
Provincie: