maandag, 10. april 2017 - 11:45 Update: 10-04-2017 11:49

Nederland zet piraten na straf land uit

Nederland zet piraten na straf land uit
Foto: Archief BON ter Illustratie
Den Haag

Nederland heeft in de eerste maanden van dit jaar 23 Somalische piraten het land uitgezet. Dat heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag bekendgemaakt.

De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) was in 2016 met 31.600 bijna de helft lager dan in het piekjaar 2015 (58.900). In ruim eenderde van alle gevallen betrof het Syriërs (34%), gevolgd door Eritreeërs (9%) en Albanezen (5%). Er waren 18.170 eerste asielaanvragen, 1.660 herhaalde aanvragen en 11.810 nareizigers.

Veilige landen

Al direct in het begin van 2016 veranderde de asielinstroom van met name Syriërs en Eritreeërs. Circa een kwart van de eerste asielaanvragen werd toen gedaan door mensen uit een veilig land. Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd als er in het algemeen geen sprake is van vervolging wegens bijvoorbeeld ras of geloof, foltering of onmenselijke behandeling.

Begin 2016 kwamen veel mensen uit Albanië, Servië en Kosovo naar Nederland. Later meldden zich ook mensen uit Marokko en Algerije. Veel van hen waren al elders in de Europese Unie geweest, zodat ze volgens de zogeheten Dublinregels, naar dat land moesten terugkeren om hun asielprocedure te doorlopen. Dit alles heeft ertoe geleid dat het inwilligingspercentage van asielaanvragen sterk is gedaald van 70% in 2015 naar 54% in 2016.

De Dienst Terugkeer en Vertrek kreeg in 2016, als gevolg van de hoge asielinstroom in 2015 en het grotere aantal asielzoekers uit veilige landen in 2016, bijna twee keer zoveel (afgewezen) asielzoekers van de IND overgedragen als een jaar eerder. De DT&V registreerde in 2016 circa 17.000 vertrokken vreemdelingen, waarvan 40 procent zelfstandig onder toezicht, 47 procent zelfstandig zonder toezicht en 13 procent gedwongen.

Piraten

Daarnaast constateert de DT&V dat begin dit jaar de laatste van 23 Somalische piraten is teruggekeerd. Zij hebben in Nederland hun straf uitgezeten. "De afgelopen jaren hebben we op dit proces, maar zeker ook in het hele terugkeerproces, veel inspanning geleverd met veel partners. Terugkeer is en blijft samenwerking in de keten", aldus Jannita Robberse algemeen directeur van de DT&V.

Categorie:
Provincie: