dinsdag, 11. april 2017 - 8:03

Krimp leerlingen in voortgezet onderwijs

Krimp leerlingen in voortgezet onderwijs
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het aantal leerlingen in voortgezet onderwijs loopt terug. In de schooljaren 2010/’11 tot en met 2015/’16 nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met gemiddeld 10 duizend leerlingen per jaar toe.

In 2016/’17 vlakte deze groei af, en steeg het aantal leerlingen met nog geen 200 tot bijna 996 duizend. De basisscholen krompen van 2010/’11 tot en met 2016/’17 met gemiddeld ruim 17 duizend leerlingen per jaar. Deze daling zet de komende jaren naar verwachting door in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat het aantal 12- tot 18-jarigen in het schooljaar 2016/’17 begint te dalen met 0,1 procent en dat dit afloopt tot een jaarlijkse krimp van 1,5 procent in 2018/’19. Gezien het leeuwendeel van deze groep op het voortgezet onderwijs zit, valt op basis hiervan te verwachten dat de leerlingenaantallen op middelbare scholen terug gaan lopen.

Minder scholieren door minder geboorten

Na 2000 is het aantal geboorten geleidelijk gedaald. De gevolgen hiervan zijn al geruime tijd merkbaar in het basisonderwijs en vanaf dit jaar ook in het voortgezet onderwijs. De daling in het aantal geboorten heeft te maken met een afname van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het aantal kinderen per vrouw bleef in deze periode vrij stabiel.

Daling vo-leerlingen in plattelandsgebieden

Van 2015/’16 op 2016/’17 groeiden de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs over het algemeen in grote steden en daalden deze in plattelandsgemeenten. In zeer sterk stedelijke gemeenten nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld met 1,4 procent toe, terwijl de leerlingenaantallen in niet-stedelijke gebieden met 2,2 procent krompen. In de Friese gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld met 12 procent af.

Minder basisschoolleerlingen in meeste gemeenten

Van het schooljaar 2010/’11 tot en met 2016/’17 krompen de leerlingenaantallen in het basisonderwijs in de meeste gemeenten. In 28 gemeenten stegen de leerlingenaantallen, vooral in de Randstad en grote steden daarbuiten. In het Noorden en Oosten van het land lopen de leerlingenaantallen in de meeste gemeenten terug. In de eerder genoemde gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland nam het aantal basisschoolleerlingen in deze periode af met bijna 12 procent.

Categorie:
Provincie: