woensdag, 12. april 2017 - 17:57 Update: 12-04-2017 18:02

Mannen gelukkiger bij voltijdbaan

Mannen gelukkiger bij voltijdbaan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

Een 'papadag'? Meer tijd voor thuis? Voor het welbevinden van mannen hoeft in deeltijd werken niet zo. Ze zijn juist gelukkiger als ze 'gewoon' in voltijd werken.

Dat is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van socioloog Sean de Hoon naar de invloed van familierelaties en ouderschap op verschillen in geluk, inkomen en gezondheid. Hij promoveert donderdag 13 april met financiering uit het NWO-programma Onderzoekstalent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ongelijkheden

Sociale ongelijkheden op het gebied van inkomen, gezondheid en geluk worden van oudsher toegeschreven aan individuele kenmerken, zoals opleidingsniveau. Maar niet alles is daarmee te verklaren. Waarom verdienen mannen nog steeds meer dan vrouwen, terwijl vrouwen inmiddels gemiddeld een hoger opleidingsniveau hebben?

Om dergelijke ongelijkheden te begrijpen is aandacht nodig voor omgevingsfactoren, zoals de familie en het land waarin men woont. Socioloog Sean de Hoon onderzocht de rol van partnerrelaties en het ouderschap bij ongelijkheden in inkomen, gezondheid en geluk. Dat deed hij aan de hand van statistische analyses op data uit grootschalige internationale survey onderzoeken.

Voltijd en deeltijd

Voor een van de studies in zijn proefschrift onderzocht De Hoon ongelijkheden in geluk, in relatie tot deeltijd of voltijd werken. Welke omgevingsfactoren zijn dan van invloed?

Uit zijn onderzoek blijkt dat er alleen bij mensen met schoolgaande kinderen een verschil is in geluk tussen werkers in voltijd of deeltijd. Vrouwen zijn in die situatie gelukkiger als zij deeltijd werken. 

Volgens De Hoon ervaren ze dan minder conflicten tussen de verantwoordelijkheden voor enerzijds werk en anderzijds hun gezin. Mannen echter zijn juist gelukkiger wanneer zij voltijd werken. ‘Ze voldoen daarmee aan de traditionele verwachtingen van de man die de kostwinnerrol vervult,’ aldus De Hoon.

Categorie:
Provincie: