vrijdag, 14. april 2017 - 11:17

Iets meer incidenten bij asielzoekerscentra

Iets meer incidenten bij asielzoekerscentra
Foto: Archief EHF
Den Haag

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft het nieuwste overzicht van alle incidenten op en rondom COA-locaties gedurende het afgelopen half jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Vorig jaar publiceerde de staatssecretaris halfjaarlijks ook deze overzichten.

In totaal gaat het voor de tweede helft van 2016 (1 juli tot en met 31 december) om 9.610 meldingen bij het COA. Een half jaar eerder waren dat er 9.100. Bij de meeste meldingen ging het over kleinere zaken zoals het niet schoonmaken van de kamer of geluidsoverlast. Bij 4.115 meldingen was sprake van fysieke agressie, zoals schoppen of slaan óf zelfdestructieve acties en suïcidedreigingen.

Meldingen Politie

Bij de politie kwamen 3.277 meldingen binnen over zaken op en rondom COA-locaties (een half jaar eerder waren dat 3.600 meldingen). Deze zaken varieerden van vermissingen tot diefstal of vechtpartijen. 1.754 van de meldingen hadden geen betrekking op strafbare feiten, maar op bijvoorbeeld het bieden van noodhulp en het verlenen van assistentie door de politie. In 1.523 gevallen ging het om incidenten variërend van verstoring van de openbare orde, vermogensdelicten en geweldpleging.

Meldingen COA

De COA-registraties zijn in de tweede helft van 2016 licht gestegen ten opzichte van het aantal registraties begin 2016, ondanks een daling van de gemiddelde bezetting. Dit is onder meer toe te schrijven aan de toegenomen overlast van asielzoekers uit veilige landen in 2016, waar zoals bekend ook maatregelen voor zijn genomen. Ook is de registratiesystematiek verder verbeterd. In 2016 heeft iedere COA medewerker een verplichte training incidentenregistratie en -maatregelen gevolgd.

De meldingsbereidheid van de bewoners op COA locaties is mogelijk toegenomen omdat het COA actief heeft ingezet op het informeren over de in Nederland geldende normen en waarden, en over het belang van het melden, bijvoorbeeld wanneer iemand wordt gediscrimineerd. 

Categorie:
Provincie: