woensdag, 19. april 2017 - 19:17

Dijkhoff: gevangenisstraf voor binnensmokkelen mobiele telefoon

Dijkhoff: gevangenisstraf voor binnensmokkelen mobiele telefoon
Foto: Min. Veiligheid en Justitie
Den Haag

Bezoekers die in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen binnenbrengen zijn strafbaar. Zij kunnen een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een flinke geldboete tegemoet zien. Het gaat om voorwerpen die op zichzelf legaal zijn, maar waarvan het bezit in de inrichting verboden is, omdat het gebruik de orde en veiligheid in de inrichting in gevaar kan brengen. Bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets of gereedschap.

Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dat vandaag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak. Met de nieuwe regeling wil hij onder meer voorkomen dat criminele activiteiten in de inrichting kunnen worden voortgezet.

De praktijk wijst uit dat er ondanks strenge controles voortdurend nieuwe manieren worden gevonden om verboden voorwerpen de justitiële inrichting binnen te brengen. Bijvoorbeeld mini-telefoons die in tennisballen over de muur van een gevangenis worden gegooid. Voor de aflevering van voorwerpen worden zelfs drones ingezet. Daarom valt ook het binnenbrengen van voorwerpen waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke (technische) hulpmiddelen onder de nieuwe strafbaarstelling.

Verder kunnen bezoekers voorwerpen binnenbrengen, zoals brieven, waarvan het bezit in de inrichting in beginsel niet is verboden, maar die wel onder het toezicht van de directeur vallen. Zo kan hij nagaan of in de envelop geen verboden voorwerpen zijn verstopt. Ook kan de directeur controleren of de inhoud van een brief geen informatie bevat over het plegen van strafbare feiten. Dit in verband met de orde en veiligheid in de inrichting en het voorkomen van strafbare feiten. Daarom is het van belang dat bezoekers de regels volgen en de directeur in staat stellen toezicht te houden. Bij een overtreding zijn ze strafbaar.

Tegen bezoekers die worden betrapt op het binnensmokkelen van verboden goederen kan nu nog maar beperkt worden opgetreden. Weliswaar krijgen ze geen toegang meer tot de inrichting, maar voor een veroordeling moet bijvoorbeeld eerst worden bewezen dat er sprake is van ondersteuning bij (zelf) bevrijding of crimineel handelen. Het enkele binnenbrengen van telefoons - dus zonder oogmerk van het (ondersteunen van het) plegen van strafbare feiten - is op dit moment niet strafbaar. Wanneer illegale voorwerpen, zoals drugs en wapens, een gevangenis worden binnengebracht, is er wel al sprake van strafbaar handelen op grond van de Opiumwet en Wet wapens en munitie.

Categorie:
Provincie: