vrijdag, 21. april 2017 - 18:09 Update: 21-04-2017 19:46

Betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor zeevarenden

Zeevarenden krijgen betere arbeidsomstandigheden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Zeevarenden krijgen betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. 'In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden voortaan een beroep doen op een verzekering', zo staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over wijzigingen in het internationale Maritiem Arbeidsverdrag, waar de ministerraad vrijdag mee heeft ingestemd.

Verplichte verzekering

Reders moeten vanaf volgend jaar verplicht een verzekering afsluiten voor hun personeel. Zeevarenden kunnen daardoor bijvoorbeeld sneller naar huis bij calamiteiten, een scheepsramp of een faillissement van hun werkgever. Nu moeten ze soms maanden en in verre landen aan boord blijven voordat ze eindelijk naar huis kunnen.

Vervoer naar de thuishaven wordt geregeld, de zeevarenden krijgen vier maanden loon doorbetaald. En in de tijd dat ze noodgedwongen aan boord moeten blijven, krijgen ze recht op eten, drinken, kleding en medische zorg.

Overlijden

Ook bij overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico aan boord van het schip is de reder verplicht zich te verzekeren voor zijn aansprakelijkheid, staat in de wijzigingen van de Code van het Maritiem Arbeidsverdrag.

Het concept-wetsvoorstel is mede tot stand gekomen na overleg met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en de Vereniging van Waterbouwers namens de werkgevers en met Nautilus International namens de werknemers.

Categorie:
Provincie: