zondag, 23. april 2017 - 21:48 Update: 23-04-2017 21:52

Actiedreiging leidt tot 10% loonsverhoging in transportsector

Actiedreiging leidt tot 10% loonsverhoging in transportsector
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Ongeveer 130.000 transportwerknemers krijgen in de komende drie jaar een loonsverhoging van 10%. 'De lonen voor alle werknemers uit de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer gaan stapsgewijs omhoog. De voorgestelde verslechteringen gaan niet door', zo meldt de FNV zondag.

Egon Groen, bestuurder FNV Transport & Logistiek: ‘De werkgevers zijn akkoord gegaan, maar zonder actiedreiging was dit resultaat er niet gekomen. Zaterdag hebben we een onderhandelaarsresultaat afgesloten, met daarin verbeteringen in plaats van verslechteringen. Behalve een mooie loonstijging, komt er bijvoorbeeld ook een betere regeling voor nachtarbeid.’

Meer zeggenschap

Een andere verbetering is de zeggenschap van werknemers over hun werktijden. Als de werknemer minder uren per jaar wil werken, ligt het initiatief bij de werknemer en in onderling overleg worden vervolgens de werktijden bepaald. Ook krijgen werknemers meer zeggenschap over de opname van vakantiedagen.

Voorgestelde verslechteringen gaan niet door

De door TLN voorgestelde verslechteringen gaan niet door. Er komt geen afbouw van meerdere sociale regelingen uit de KNV-cao, waar circa 8.000 werknemers bij 40 bedrijven onder vielen. Het betrof regelingen die de combinatie van arbeid en zorgtaken makkelijker maakt, maar ook regelingen zodat oudere werknemers gezond hun pensioen konden halen. 

Nachtarbeid 

Daarnaast waren er verslechteringen in het eindbod opgenomen die voor alle werknemers in de transportsector golden, zoals een lagere vergoeding voor overwerk en nachttoeslagen. Ook die verslechteringen zijn door de werkgevers van tafel gehaald, terwijl er nu een betere regeling voor nachtarbeid is opgenomen in het nieuwe resultaat.

In de totale transportsector werken ongeveer 130.000 werknemers. Tot 1 januari 2017 golden er twee cao’s: de KNV-cao voor 40 werkgevers en 8.000 werknemers en de TLN-cao voor de overige circa 120.000 werknemers en duizenden werkgevers. Beide cao’s zullen worden samengevoegd. De cao ‘Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’ loopt van 1 januari 2017 tot en met december 2019. De cao wordt pas van kracht na instemming van de vakbondsleden.

Categorie:
Provincie: