woensdag, 10. mei 2017 - 12:15 Update: 10-05-2017 12:23

NFI aan de slag met veranderagenda

NFI aan de slag met veranderagenda
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is vandaag een concrete veranderagenda gepresenteerd om een cultuuromslag te bewerkstelligen.

In opdracht van de algemeen directeur en de ondernemingsraad (OR) van het NFI is het afgelopen half jaar de organisatie- en managementcultuur onderzocht. Hieruit blijkt dat de cultuurproblemen breed binnen het NFI spelen en dat zij ernstig, stug en al van zeer lange duur zijn. De onderzoekers hebben in antwoord hierop aanbevelingen gedaan voor een totaalaanpak van de organisatie in een zogenoemde veranderagenda. Minister Blok van Veiligheid en Justitie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat deze veranderagenda wordt uitgevoerd. Dit heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt.

Om uitvoering te geven aan de veranderagenda wordt een interim-manager aangetrokken. Deze verandermanager zal zo spoedig mogelijk worden benoemd, zodat hij of zij met de hele organisatie aan de slag kan. Dit zal ook in wisselwerking met de ketenpartners en het ministerie van Veiligheid en Justitie gebeuren.

In het rapport ‘Samen bouwen aan de toekomst van het NFI’ van de bureaus Andersson Elffers Felix (AEF) en INK staat dat er sprake is van een fundamenteel cultuurvraagstuk. ,,De problemen zijn niet op te lossen door uitsluitend de leiding te vervangen of de organisatiestructuur te wijzigen. Dit is ‘symptoombestrijding’. Alle medewerkers van het NFI zullen samen moeten werken aan een gezondere organisatie. Dit zal veel energie en tijd kosten, aangezien het probleem een structureel karakter heeft’’, aldus de onderzoekers.

Minister Blok wijst erop dat het onderzoek tevens laat zien dat er sprake is van een onverminderd grote betrokkenheid van NFI-medewerkers bij hun werk en de organisatie, een grote motivatie bij iedereen om met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag te gaan en een breed gedeeld besef dat nu het moment voor verandering is. ,,Dat geeft mij vertrouwen dat de nodige cultuurverandering gerealiseerd kan worden’’, aldus Blok.

Categorie:
Tag(s):