donderdag, 11. mei 2017 - 16:23

Bloedonderzoek omwonenden DuPont/Chemours bevestigt langdurige blootstelling PFOA

Bloedonderzoek omwonenden DuPont/Chemours bevestigt langdurige blootstelling PFOA
Foto: Archief EHF
Dordrecht

De resultaten van het bloedonderzoek zijn in lijn met een eerdere risicoschatting van het RIVM uit 2016. Hierbij werd berekend dat het waarschijnlijk is dat de gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA langdurig is overschreden. De blootstelling aan perfluoroctaanzuur (PFOA) in het verleden heeft mogelijk effect op de gezondheid van omwonenden DuPont/Chemours.

Omwonenden die lang dichtbij de fabriek wonen hebben hogere concentraties PFOA in bloed dan bewoners die verder weg of minder lang in de omgeving wonen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in samenwerking met de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid.

Veranderingen in het lichaam

Uit een analyse van wetenschappelijke literatuur blijkt dat er relaties zijn tussen ongewenste veranderingen in het lichaam en de PFOA concentratie in het bloed. In de wetenschap is nog wel veel onzekerheid bij welke bloedconcentraties deze ongewenste veranderingen in het lichaam optreden. Het is niet duidelijk of PFOA blootstelling de oorzaak is van de veranderingen.

Een relatie is het meest waarschijnlijk voor veranderingen in cholesterol, leverenzymen en geboortegewicht. Veranderingen worden al waargenomen vanaf relatief lage PFOA bloedconcentraties zoals die voorkomen bij de algemene bevolking.

Individueel gezondheidsonderzoek heeft weinig zin

Het RIVM verwacht dat een (individueel) gezondheidsonderzoek onder omwonenden weinig tot geen gezondheidswinst oplevert voor de omwonenden. Herkenning en behandeling van de ongewenste veranderingen in het lichaam die mogelijk als gevolg van PFOA blootstelling optreden, worden in sommige gevallen al ondervangen door standaard controles. De mogelijke ernstige gezondheidseffecten komen heel weinig voor. Het gaat hierbij om nierkanker, testiskanker en chronische ontsteking van slijmvlies van de dikke darm (colitis ulcerosa).

Hierdoor is de kans klein dat bij een screening op deze ziektes extra nieuwe gevallen zullen worden opgespoord. Mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.

Categorie:
Provincie: