woensdag, 24. mei 2017 - 15:59 Update: 24-05-2017 16:07

Wethouders niet meer verplicht om in gemeente te gaan wonen

Wethouders niet meer verplicht om in gemeente te gaan wonen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Een wethouder hoeft niet te verhuizen naar de gemeente waar hij bestuurder is. 'Gemeenteraden krijgen meer vrijheid in het toestaan daarvan', zo heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nu moeten gemeenteraden jaarlijks een gemotiveerd besluit nemen over de ontheffing van dit zogenaamde woonplaatsvereiste, dat is vastgelegd in de Gemeentewet.

'Ontheffing is lokale aangelegenheid'

Uitgangspunt volgens de Gemeentewet is en blijft dat een wethouder woont in de gemeente die hij bestuurt. Het kabinet vindt dat de ontheffing van het woonplaatsvereiste een lokale aangelegenheid is. 

De noodzaak om over het voortduren van de ontheffing jaarlijks een beslissing te nemen vervalt. Dit doet meer recht aan de lokale autonomie van een gemeente. Gemeenteraden hebben zo de ruimte om bijvoorbeeld een andere termijn of aanvullende voorwaarden aan de ontheffing te stellen.

Vervallen jaarlijkse termijn

Het vervallen van de jaarlijkse termijn voor ontheffing voorkomt ook dat deze vatbaar is voor politieke beoordeling. Het niet-verlengen van ontheffing leidt namelijk tot ontslag van de wethouder omdat het woonplaatsvereiste een functievereiste is; het is ongewenst dat oneigenlijke motieven een rol kunnen spelen bij de beoordeling hiervan.

De verruiming geldt ook voor gedeputeerden. Het wetsvoorstel krijgt steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Wethoudersvereniging en het Interprovinciaal Overleg.

Categorie:
Provincie: