vrijdag, 2. juni 2017 - 22:50 Update: 03-06-2017 9:35

Kiesraad beveelt elektronisch tellen stemmen aan

Kiesraad beveelt elektronisch tellen stemmen aan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het nieuwe Kabinet moet spoedig na aantreden een nieuw model stembiljet ontwikkelen. Het moet bij voorkeur ook mogelijk zijn dit stembiljet elektronisch te tellen met scanapparatuur. Dit kan helpen om telfouten in stembureaus te voorkomen en kan stembureauleden in hun taken ontlasten.

Dit zijn twee van de aanbevelingen van de Kiesraad in zijn evaluatieadvies naar aanleiding van de afgelopen Tweede Kamerverkiezing. De Raad stelt verder voor om de processen-verbaal van alle stembureaus op internet te publiceren.

De Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 was in meerdere opzichten een bijzondere verkiezing. Deze begon met een uitzonderlijk groot aantal geregistreerde aanduidingen van politieke partijen, namelijk 81. Voor het eerst vond de kandidaatstelling door partijen centraal bij de Kiesraad plaats. 

Plasterk

Kort vóór de dag van stemming besloot minister Plasterk dat de gebruikelijke verkiezingssoftware alleen als rekenhulpmiddel mocht worden gebruikt en dat geen digitale uitwisseling van stemresultaten meer mocht plaatsvinden. Hoewel een record aantal Nederlanders vanuit het buitenland heeft gestemd, bleek opnieuw dat de procedure hiervoor niet optimaal is. 

De dag van stemming liet in verschillende gemeenten een (dreigend) tekort aan stembiljetten zien. De Kiesraad hoopt dat gemeenten hiervan hebben geleerd en dat dit probleem zich in de toekomst niet opnieuw voordoet.

Nieuw stembiljet

Het huidige stembiljet heeft bezwaren. Door het grote formaat is het moeilijk (bij) te drukken voor drukkers/gemeenten, zitten de stembussen eerder vol en zijn de stemmen voor stembureauleden moeilijker te tellen. Kiezers hebben soms moeite met het vinden van de kandidaat van hun keuze en sommige kiesgerechtigden vrezen dat, wanneer zij het stembiljet breed uitvouwen, anderen een (globale) indruk van hun stemvoorkeur krijgen. Een eerdere poging om een nieuw stembiljet te ontwikkelen, strandde in de Tweede Kamer. De Kiesraad hoopt dat het aantredende  Kabinet een nieuwe poging onderneemt.

Elektronisch tellen

Het telproces in de stemlokalen vraagt om verbetering. Het handmatig tellen vraagt een grote inspanning van de stembureauleden en bij het tellen worden de nodige fouten gemaakt. Een betere controle hierop en ook op het invullen van de processen-verbaal kan helpen, maar een structurele verbetering ziet de Raad in de introductie van elektronisch tellen met scanapparatuur. De Kiesraad dringt aan op het houden van experimenten hiermee.

Categorie:
Provincie: