woensdag, 7. juni 2017 - 17:34 Update: 07-06-2017 17:40

Amsterdam beëindigt voortijdig pilot flexibele openingstijden winkels

Amsterdam beëindigt voortijdig pilot flexibele openingstijden winkels
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Het college van de gemeente Amsterdam zal naar verwachting op 13 juni 2017 besluiten dat de proef met flexibele openingstijden voor winkels, die vanaf 1 juli 2017 in delen van stadsdeel Centrum zou plaatsvinden, niet doorgaat. Dit heeft de gemeente Amsterdam woensdag bekendgemaakt.

Alleen toeristensector

De doelstelling was om Amsterdammers meer flexibiliteit te bieden bij het boodschappen doen. Uit de ontvangen aanmeldingen van ondernemers blijkt dat met name winkels met aanbod voor toeristen zich hebben aangemeld. Hierdoor wordt de doelstelling niet gehaald. 

Daarnaast zal dit naar verwachting ongewenste effecten hebben op de leefbaarheid in het proefgebied en is het strijdig met de intenties van maatregelen die het college neemt in het kader van Stad in Balans. 

Pilot

De pilot vloeide voort uit een door de meerderheid van de gemeenteraad gesteund initiatiefvoorstel. De initiatiefnemers motiveerden hun voorstel als volgt:
'De arbeidsparticipatie van vrouwen neemt inmiddels sneller toe, en steeds vaker hebben Amsterdammers behoefte aan flexibiliteit bij het doen van boodschappen en bezoeken van winkels. Ruimere openingstijden kunnen een reden zijn voor drukke gezinnen om in de stad te blijven om op deze manier beter hun werk en zorgtaken te combineren'.

Het doel van de pilot was om uit te vinden of vrije openingstijden van winkels ten goede komen aan bewoners, zonder negatieve effecten op de veiligheid en de leefbaarheid in de binnenstad. Daarom heeft het college op 9 mei 2017— op advies van de bestuurscommissie Centrum — in het instellingsbesluit besloten om bij de opzet van de pilot de verkoop van alcohol uit te sluiten en het pilotgebied fors in te perken. Het instellingsbesluit bevat de mogelijkheid om de proef voortijdig in te trekken.

De pilot zou ingaan op juli aanstaande. De gemeente heeft in de aanloop naar die datum een oproep uitgedaan aan ondernemers om zich vrijwillig aan te melden voor de 24-uurs openstelling. Aan die oproep hebben 17 ondernemers gehoor gegeven. Op een enkele uitzondering na gaat het daarbij om winkels in de categorie souvenirs / supermarkt en retail bakery / retail ijs. In de communicatie naar ondernemers is duidelijk aangegeven dat de proef voortijdig kan worden gestaakt.

Uit de aanmeldingen blijkt concreet dat vooral winkels gericht op toeristen gebruik zullen maken van de mogelijkheid ook 's nachts open te zijn, en dat winkels gericht op bewoners dat naar verwachting niet of nauwelijks zullen doen. Daarmee is voor mij duidelijk dat de pilot niet ten goede zal komen aan de bewoners en de leefbaarheid in de betreffende delen van stadsdeel Centrum. De oorspronkelijke gedachte achter het initiatiefvoorstel wordt niet weerspiegeld in de lijst van aanmeldingen. De aanmeldingen vallen ook niet te rijmen met de maatregelen die het college neemt in het kader van Stad in Balans en de diversiteit van het winkelaanbod. 

Categorie:
Provincie: