vrijdag, 9. juni 2017 - 17:24 Update: 09-06-2017 17:26

Brandweerposten Westbroek en Tienhoven samen

Brandweerposten Westbroek en Tienhoven samen
Foto: fbf
Westbroek/Tienhoven

De gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht zijn van plan de brandweerposten Westbroek en Tienhoven samen te voegen.

Aanleiding voor het plan is dat het volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) efficiënter is om beide posten samen te voegen. Vanuit de veiligheidsregio wordt aangegeven hoeveel brandweerposten nodig zijn om de kwaliteit van de brandweer te waarborgen. De gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk voor de brandweerposten. Door bestaande posten samen te voegen op een centrale plaats blijft de kwaliteit van de brandweer volgens de VRU gewaarborgd. 

De burgemeesters van De Bilt en Stichtse Vecht beamen dit. “Veiligheid gaat over grenzen heen. Vanuit een fusiepost kan adequater en slagvaardiger worden opgetreden,” zeggen beiden.

In de intentieovereenkomst die beide gemeenten hebben afgesloten, is als voorwaarde opgenomen dat het samenvoegen van beide posten geen nadelig effect mag hebben op de veiligheid in het gebied.

Uit onderzoek van de VRU blijkt dat de brandweerposten Westbroek en Tienhoven niet of niet volledig voldoen aan de technische en of functionele eisen en dat voor beide posten vervangende nieuwbouw wordt geadviseerd. Om deze redenen hebben de gemeenten besloten een intentieovereenkomst aan te gaan en vervolgens een projectplan te gaan opstellen. In de intentieovereenkomst spreken beide gemeenten af dat ongeacht de locatie, de kosten voor uitvoering van het projectplan en eventuele nieuwbouw die daaruit voortkomt zullen worden verdeeld.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: