woensdag, 14. juni 2017 - 20:58

Bonden en Holland Casino bereiken onderhandelaarsakkoord

Bonden en Holland Casino bereiken onderhandelaarsakkoord
Foto: Archief EHF
Hoofddorp

Vakbonden FNV Zakelijke Dienstverlening, De Unie en ABC hebben woensdag met Holland Casino een onderhandelaarsakkoord bereikt over een cao en sociaal plan voor de 3.000 werknemers van het staatsgokbedrijf.

'Het is goed dat we elkaar vanaf nu weer recht in de ogen kunnen aankijken en dat we op een constructieve manier tot dit akkoord zijn gekomen. Alle lof ook voor de vastberadenheid van de werknemers. Dit akkoord is hard door hen bevochten, en doet recht aan de bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd', zo stellen de bonden woensdagavond.

Rust en zekerheid, ook in de toekomst

Met het oog op de vele veranderingen en uitdagingen waar Holland Casino voor komt te staan, is voor een meerjarige cao gekozen die geldt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Ook het sociaal plan is verlengd met vijf jaar. 'Iedereen, zowel de werknemers als Holland Casino, is gebaat bij rust op de speelvloer. 

Daarnaast hebben de werknemers behoefte aan zekerheid vanwege de op handen zijnde privatisering. Zo is er afgesproken dat er gedurende de looptijd geen nieuwe, gedwongen ontslagen zullen vallen en wordt er actief ingezet op de mobiliteit van werknemers', aldus de bonden.

Werkgelegenheid voor oud en jong

Rekening houdend met het verschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en de zwaarte van het beroep wordt het generatiepact ingevoerd. Oudere werknemers kunnen korter gaan werken, zodat er meer echte banen voor jongere collega’s komen. Zo behoort een combinatie van het generatiepact met deeltijdpensioen tot de mogelijkheden. De seniorenregeling wordt voor jongeren iets versoberd maar biedt hun nog steeds een prima perspectief.

Meedelen in positieve resultaat

De afgelopen jaren hebben de medewerkers flink op arbeidsvoorwaarden moeten inleveren, maar nu Holland Casino zwarte cijfers schrijft, delen ze mee in het positieve resultaat. Over 2016 krijgen ze een eenmalige uitkering van 4,5% en per 1 januari 2017 een structurele loonsverhoging van 2%. Op 1 januari 2018 volgt nogmaals een structurele loonsverhoging van 2%. 

In 2019 en 2020 worden de lonen verhoogd conform de gemiddelde loonstijging van het CBS. De bonden zijn blij dat Holland Casino het principe van gelijk loon voor gelijk werk nastreeft en de jeugdschalen afschaft. Tot slot wordt de resultaatafhankelijke uitkering omgezet in een vaste eindejaarsuitkering die standaard 2,5% bedraagt.

Flex wordt vast

Zowel de bonden als Holland Casino onderkennen dat de inzet van flexibele arbeid moet worden begrensd en excessen in flexvarianten zoals stapelcontracten moeten worden vermeden. Een vast contract is de norm binnen het bedrijf en werknemers met een tijdelijk contract die goed functioneren hebben uitzicht op een vaste baan. Bovendien worden voor eind 2017 minstens 25 uitzendkrachten in dienst genomen, het streven is 40. Het onderhandelaarsakkoord wordt positief voorgelegd aan de leden van FNV Zakelijke Dienstverlening, De Unie en ABC.