maandag, 3. juli 2017 - 10:17

Eerste vijf gemeenten krijgen toestemming voor bijstandsexperimenten

Eerste vijf gemeenten krijgen toestemming voor bijstandsexperimenten
Foto: Archief EHF
Den Haag

De gemeenten Groningen en Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer krijgen toestemming van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om twee jaar lang anders om te gaan met de uitvoering van de regels in de bijstand.

Dit gebeurt in de vorm van een experiment met meerdere onderzoeksgroepen om in de praktijk te kunnen vaststellen hoe mensen vanuit de bijstand het best kunnen worden gemotiveerd of begeleid om (weer) een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Samen met de wethouders Erik de Ridder (Tilburg), Victor Everhardt (Utrecht), Dennis Gudden (Wageningen) en Mattias Gijsbertsen (Groningen) voerde staatssecretaris Klijnsma intensief overleg om de experimenten vorm te geven. Drie van deze vier gemeenten krijgen nu dus ‘groen licht’. Utrecht heeft, samen met een aantal buurgemeenten, in een later stadium een aanvraag ingediend. Die wordt momenteel beoordeeld.

Na de planvorming konden ook andere gemeenten een aanvraag indienen om deel te nemen. Dat deden ook Deventer, Nijmegen en Amsterdam. Mede namens zijn collega-wethouders van de vier ‘koploper-gemeenten’ zegt Erik de Ridder over de experimenten: “Onderzoeken of meer begeleiding of juist minder regels en verplichtingen bijdraagt aan het welzijn en geluk van mensen. En onderzoeken of mensen in de bijstand bij zo’n andere aanpak op hun eigen manier juist actiever meedoen in onze maatschappij. Dat was, is en blijft de wens van de betrokken gemeenten. 

Categorie:
Provincie: