dinsdag, 4. juli 2017 - 21:59 Update: 04-07-2017 22:08

Plan megageitenstal gevaar voor volksgezondheid

Plan megageitenstal gevaar voor volksgezondheid
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het plan om een megastal voor 2000 melkgeiten te bouwen in Mijnsheerenland is een bedreiging voor de volksgezondheid.

De provincie zou de komst van zo’n stal daarom moeten verbieden. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Ook de omwonenden hebben zich met een petitie tegen de bouw van de megageitenstal gekeerd.

Een melkgeitenhouder is van plan om een stal voor 2000 geiten te bouwen aan de Provinciale weg N217 in Mijnsheerenland, gemeente Binnenmaas. Deze megastal komt op korte afstand te staan van onder andere een kinderdagverblijf (op ca. 300 meter), een recreatieoord op zo’n 400 meter, een naastgelegen hockeyclub, een voetbalvereniging op 700 meter, basisscholen, een multifunctioneel dorpscentrum in aanbouw en een snel uitbreidende woonwijk.

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat bewoners rondom pluimveebedrijven en (melk)geitenhouderijen meer kans hebben op klachten aan de luchtwegen, zoals longontstekingen. Het aantal extra gevallen van longontsteking dat kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van geitenbedrijven is over de jaren 2009 - 2013 gemiddeld ongeveer 89 patiënten per 100.000 mensen per jaar. Dat komt neer op ongeveer 5,4 procent extra patiënten. Ook lopen zij het risico op Q-koorts. Kinderen en ouderen lopen een nog groter risico, zo concludeert het RIVM.

Een vervolgonderzoek heeft bevestigd dat mensen met de longziekte COPD, die in de buurt van veehouderijen wonen, vaker en ernstiger klachten hebben dan mensen die op grotere afstand van veehouderijen wonen. Uit metingen in de woonomgeving blijkt bovendien dat de concentratie endotoxinen in de lucht toeneemt naarmate de afstand tot een veehouderij kleiner wordt of het aantal veehouderijen in een gebied groter wordt. Endotoxinen zijn kleine onderdelen van micro-organismen die luchtwegirritatie en ontstekingsreacties kunnen veroorzaken.

Deze feiten zijn voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. De partij vraagt zich onder meer af of de provincie op de hoogte is van de plannen voor een megageitenstal en of zo’n melkgeitenhouderij wel in overeenstemming is met de provinciale regelgeving. Uit oogpunt van volksgezondheid zou de provincie er bij de gemeente Binnenmaas op moeten aandringen de bouw van de megastal tegen te houden, ook al omdat die komt te staan in de nabije omgeving van onder meer woningen, scholen en sportclubs.

De partij wijst er verder op dat omwonenden inmiddels een petitie zijn begonnen tegen de komst van de megageitenstal. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De provincie zou met hen in gesprek moeten gaan en aangeven of er nog mogelijkheden zijn om de komst van de geitenstal te voorkomen. Ik vind dat het provinciebestuur, vanwege de risico’s voor de volksgezondheid, zelfs alles in het werk moeten stellen om de komst van de melkgeitenhouderij in Mijnsherenland te voorkomen’.

 

Categorie:
Provincie: