donderdag, 13. juli 2017 - 10:51 Update: 13-07-2017 10:54

Grote strafzaken sneller door betere samenwerking

Grote strafzaken sneller door betere samenwerking
Foto: fbf archief
Den Haag

Strafzaken worden steeds minder vaak aangehouden. Dat scheelt niet alleen tijd, geld en administratieve rompslomp, maar het betekent ook een minder zware belasting voor procespartijen, waaronder slachtoffers en nabestaanden.

Het landelijke percentage vermijdbare aanhoudingen – het noodgedwongen opschorten van een rechtszitting omdat bijvoorbeeld het dossier niet compleet is – is voor zware zaken gedaald van 10 procent in 2014 naar 6 procent in het eerste kwartaal van 2017. Lokaal zijn er soms spectaculaire resultaten te zien. Voor jeugdzaken in de Meervoudige Kamer zag de rechtbank Rotterdam het percentage in die periode bijvoorbeeld dalen van 14 naar slechts 5 procent.

De verbetering is het resultaat van een investering in de logistieke samenwerking door de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. De afgelopen drie jaar hebben beide organisaties samengewerkt in het programma Taskforce OM-ZM. Doel van het programma was het duurzaam verbeteren van de logistieke prestaties in de strafketen, in het belang van de individuele burger en de samenleving als geheel.

Planningsbureaus

Onder de vlag van de Taskforce is bij alle rechtbanken een logistieke eenheid ingesteld die de planning van zaken en het inroosteren van rechters en officieren verzorgt. Voorheen maakten beide organisaties hun eigen planning. Ook de gerechtshoven voeren dit jaar dergelijke planningsbureaus in. Verder hebben nieuwe digitale instrumenten en betere management-informatie bijgedragen aan een sterke, logistieke impuls.

Vraag om politieke steun

Op 1 juli is het programma Taskforce OM-ZM formeel afgesloten. De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie zien dat de strafrechtketen ondanks de lopende verbetertrajecten onder druk blijft staan. Verdere versterking is nodig om de strafrechtpleging bij de tijd te brengen, met name op IT-gebied. Bestuurders van beide organisaties vroegen in maart 2017 samen met de korpschef van de Politie om politieke steun om de strafrechtpleging te kunnen laten voldoen aan de eisen van deze tijd.

Categorie:
Provincie: