donderdag, 27. juli 2017 - 11:57

Gemeente Haarlemmermeer pakt fraudeurs aan

Gemeente Haarlemmermeer pakt fraudeurs aan
Foto: Archief EHF
Hoofddorp

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2016 bijna 365.000 euro bespaard op uitkeringsbedragen van inwoners die hun uitkering ten onrechte ontvingen. Tegelijk met het direct stopzetten van deze uitkering stelt de gemeente ook alles in het werk om in deze gevallen het gefraudeerde bedrag terug te krijgen.

Die terugvordering omvat ook nog eens een bedrag van bijna 360.000 euro. De drie sociaal rechercheurs van de gemeente Haarlemmermeer hebben in 2016 62 meldingen onderzocht. Daarbij ging het om meldingen over het verzwijgen van het samenwonen met een partner, inkomsten uit “zwart werk”, verzwegen vermogen, inkomsten uit hennepteelt en het opgeven van een vals woonadres.
 
Wethouder Sociale Zaken, Ap Reinders, is blij met de resultaten. ‘Er zijn omstandigheden dat iemand niet of minder kan werken. Daarvoor hebben we een sociaal vangnet, de bijstand. We zijn er verantwoordelijk voor dat de schaarse middelen die we hiervoor hebben, ten goede komen aan diegenen die daar recht op hebben. En dat betekent dus ook dat we misbruik aanpakken.’
 
De sociaal rechercheurs onderzoeken meldingen van zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Ook anonieme tips van inwoners worden dus bekeken. De 62 meldingen betroffen voor het grootste deel partner- en woonfraude of “zwartwerken”. De sociaal rechercheurs werken ook samen met de partners uit de sociale zekerheid zoals het UWV.

Heronderzoek

‘We willen in 2017 vaker individueel contact met cliënten hebben. Zo kunnen we tijdig veranderingen in de uitkeringssituatie signaleren en kunnen we de uitkering zo nodig aanpassen. Al onze cliënten hebben daarom een vaste casemanager gekregen, een vast aanspreekpunt. Er is namelijk lang niet altijd sprake van opzet, en met deze heronderzoeken kunnen we dus vergissingen met grote gevolgen voorkomen’, aldus wethouder Reinders.
 
Onderzoek naar mogelijke fraude kost tijd, maar de praktijk laat zien dat ten onrechte betaalde uitkeringen met succes teruggevorderd kunnen worden. Ap Reinders: ‘We hebben de afgelopen jaren bij een aantal onderzoeken vermogen in de vorm van tegoeden op de bankrekening en goederen in beslag genomen en op deze wijze onze vorderingen geïncasseerd. Bovendien is het zo dat als we fraude ontdekken, de uitkering wordt stopgezet. We accepteren niet dat iemand fraudeert en treden daar gepast en kordaat tegen op. Daarmee bereiken we dat sociale voorzieningen terecht komen bij inwoners die daar ook recht op hebben en ondersteuning van ons nodig hebben. We laten iemand die fraudeert daar niet mee weg komen.’ 
 

Categorie:
Provincie: