dinsdag, 19. september 2017 - 16:52

Koenders: Krachtig buitenlandbeleid blijft essentieel

Koenders: Krachtig buitenlandbeleid blijft essentieel
Foto: RVD
Den Haag

Een sterke positie van Nederland in een veilige en welvarende wereld vergt ook de komende jaren grote inspanningen. Dat benadrukt minister Koenders van Buitenlandse Zaken op Prinsjesdag. Het kabinet wijst in de begroting onder andere op aanslagen in Europa, de slepende strijd in Syrië en Irak, ontwikkelingen in Turkije, de toegenomen onvoorspelbaarheid van bondgenoten, de dreiging vanuit Noord-Korea en aanhoudende migratiestromen die zich blijven verplaatsen.

‘In die wereld is diplomatie samen met hulp, investeringen en een robuuste krijgsmacht onmisbaar. Een krachtig buitenlandbeleid is en blijft van essentieel belang’, aldus minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

In 2018 zit het Koninkrijk in de VN-Veiligheidsraad, het belangrijkste orgaan voor de handhaving van vrede en veiligheid in de wereld. Dat geeft ons de kans om op het allerhoogste niveau mee te beslissen, onderwerpen op de agenda te zetten en daarbij de Koninkrijksbelangen te behartigen.

In Europa streeft Nederland naar een Unie die werkt voor de veiligheid en welvaart van burgers. Bij de Brexit-onderhandeling zet Nederland allereerst in op snelle duidelijkheid voor EU-burgers over hun rechten, het wegnemen van onzekerheid voor bedrijven en het nakomen van aangegane financiële verplichtingen.

Het effectief behartigen van de Nederlandse belangen en de zorg voor Nederlanders in het buitenland kan alleen met een sterke diplomatieke dienst, constateert Koenders. ‘Daar horen dan ook de financiële middelen bij. Met het oog op de ontwikkelingen in de wereld en de zorgen van de Nederlandse burger zal de komende jaren meer nodig zijn.’

Hulp, handel en investeringen

De begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2018 richt zich met name op de resultaten van lopende programma’s voor hulp, handel en investeringen. Zo verwacht het kabinet in 2018 ten minste 220.000 banen te creëren of behouden met programma’s om bedrijven in lage- en middeninkomenslanden te laten starten en groeien. Ook biedt Nederland volgend jaar 2,3 miljoen extra mensen toegang tot sanitaire voorzieningen en 1,6 miljoen tot schoon drinkwater.

‘Nederland is sinds lange tijd voorvechter van seksuele en reproductieve gezondheid in ontwikkelingslanden en dat blijft zo’, benadrukt minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Met de lopende programma’s geeft Nederland in 2018 vier miljoen extra vrouwen en meisjes toegang tot moderne anticonceptie.

Na succesvolle afronding van convenanten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met de sectoren textiel, goud, bankwezen, plantaardige eiwitten en duurzaam bosbeheer, worden in 2018 convenanten afgerond met onder meer de pensioensector, de technologische industrie, duurzame energiesector en de scheepvaart.

In 2018 gaat het kabinet door met de oprichting van Invest-NL. Dat is een investeringsinstelling die ondernemers straks één centrale plek biedt waar ze terecht kunnen voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s gericht op ontwikkelde en zich ontwikkelende markten.

Categorie:
Provincie: