vrijdag, 29. september 2017 - 17:05 Update: 29-09-2017 17:16

Proef gestart elektronisch aanvragen rijbewijzen

Proef gestart elektronisch aanvragen rijbewijzen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Vrijdag heeft het kabinet ingestemd met het voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu om een experiment met het elektronisch aanvragen van rijbewijzen mogelijk te maken. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vrijdag bekendgemaakt.

Digitaal

In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Bedrijven en burgers zouden zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een rijbewijs, digitaal moeten kunnen afhandelen. Om aan deze wens uitvoering te geven, start een experiment om de aanvraag van een rijbewijs per computer te kunnen doen.

Aanvraag rijbewijs per computer

Tot op heden moet de aanvrager van een rijbewijs zich zowel bij de indiening van de aanvraag als bij de uitreiking van het rijbewijs bij de gemeentebalie identificeren met een op zijn naam gesteld identiteitsbewijs. Nu zal de aanvraag via de computer plaatsvinden.

Beperkt aantal gemeenten

In eerste instantie zal de proef starten in een beperkt aantal, door de minister aangewezen gemeenten. De mogelijkheid een elektronische aanvraag in te dienen wordt beperkt tot de relatief eenvoudige gevallen, waaronder de vernieuwing van het rijbewijs. Gelijktijdig wordt de mogelijkheid gecreëerd om aangevraagde rijbewijzen thuis te laten bezorgen door de RDW.

De RDW geeft de elektronisch aangevraagde rijbewijzen af. Elektronische aanvraag is mogelijk nadat een door een erkende fotograaf ingezonden digitale foto van de aanvrager door de RDW is goedgekeurd.

Mogelijk landelijke invoering

Als het experiment positief verloopt, kan het kabinet besluiten of het elektronisch aanvragen van rijbewijzen landelijk ingevoerd wordt, en ook of de digitale aanvraag voor andere rijbewijsaanvragen toegestaan wordt, zoals bijvoorbeeld voor eerste aanvragen of voor aanvragen na verlies of diefstal van het oude rijbewijs.

Categorie:
Provincie: