zaterdag, 30. september 2017 - 11:24 Update: 30-09-2017 16:49

Studenten blijven langer dan een jaar thuis bij ouders wonen

Studenten blijven langer dan een jaar thuis bij ouders wonen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Studenten blijken voor het tweede jaar op rij vaker thuis bij hun ouders te blijven wonen. Als gevolk hiervan zal de druk op het openbaar vervoer verder toenemen. 'Dit blijkt uit een voorpublicatie van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LMS)', zo meldt Kences, een samenwerkingsverband van studentenhuisvesters, zaterdag.

Druk op kamermarkt blijft hoog

Deze uitkomsten betekenen niet dat er geen nieuwe huisvesting meer nodig is. Allereerst is de druk op studentenhuisvesting ongelijk verdeeld over het land en daarnaast zet de internationalisering stevig door. In populaire studentensteden blijft de druk op de kamermarkt daarom hoog. Hierover wordt binnenkort meer bekend bij de presentatie van de uitkomsten van de LMS op 5 oktober.

Meer studenten

Uit de voorpublicatie blijkt dat het totale aantal Nederlandse studenten is toegenomen in vergelijking met eerdere jaren. Er lijkt sinds de invoering van het studievoorschot - in collegejaar 2015-2016 - dan ook geen negatief effect opgetreden te zijn ten aanzien van de studentenaantallen. 

Leenstelsel

Ook wat studiekeuze betreft lijkt het nieuwe financieringsstelsel geen verschil te maken. Er kan echter wel geconcludeerd worden dat meer studenten ervoor kiezen thuis te blijven wonen sinds de basisbeurs het veld ruimde voor het studievoorschot.

Daling uitwonende studenten

Het aantal uitwonende studenten is in de afgelopen twee jaar namelijk gedaald van 53 naar 49 procent van de totale studentenpopulatie. Dat cijfer betreft zowel bachelor- als masterstudenten van alle studiejaren, terwijl ongeveer de helft van hen nog onder het oude studiefinancieringsstelsel valt. 

Ruim de helft blijft thuis wonen

In de LMS wordt daarom extra aandacht geschonken aan de woonsituatie van eerste- en tweedejaars bachelor studenten, die allen onder het nieuwe stelsel vallen. In deze groep is het aandeel uitwonenden tussen de collegejaren 2014-2015 en 2016-2017 flink afgenomen: wat de eerstejaars betreft met 30 procent en wat de tweedejaars betreft met 25 procent. 52% van de studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen, geeft aan thuis te wonen vanwege het leenstelsel.

OV meer belast

De keuze voor een bepaalde studie of stad lijkt niet beïnvloed door het studievoorschot. De hemelsbrede afstand tussen de woonlocatie van de ouders en de locatie van de onderwijsinstelling is dus ook nagenoeg onveranderd. Nu studenten veel minder vaak naar de studiestad verhuizen, betekent dit wel een grotere belasting op het openbaar vervoer, omdat de onveranderde reisafstand veel frequenter afgelegd moet worden.

Directeur Ardin Mourik: ‘Deze uitkomsten geven wel te denken. Langer thuis blijven wonen vanwege het studievoorschot lijkt dus een trend te worden. Kennelijk ervaren studenten een drempel om (extra) te lenen voor een kamer. Nog afgezien van de grotere druk op het openbaar vervoer die hierdoor ontstaat, zou het zonde zijn als op kamers gaan iets van de elite wordt’

LMS

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is een initiatief van Kences en wordt gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten, Nuffic en bijna alle hoger onderwijsinstellingen.  De monitor wordt op 5 oktober gepresenteerd tijdens het Landelijke Congres Studentenhuisvesting in Delft.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):