donderdag, 12. oktober 2017 - 9:55 Update: 12-10-2017 21:02

'Explosieve groei aantal ongevallen, gebruik smartphone in het verkeer grote boosdoener'

'Meer ongevallen door gebruik smartphone'
Foto: Bon
Den Haag

Het aantal ongevallen blijft maar toenemen. Volgens Stichting Incident Management Nederland (SIMN) is het gebruik van de smartphone in het verkeer de grote boosdoener.

In de afgelopen twaalf maanden kwamen bergingsbedrijven 25.963 keer in actie bij ongevallen op hoofdwegen. Dat was 27% meer dan vier jaar geleden. De stijging deed zich voor in alle delen van het land, maar was het sterkst in de provincie Gelderland. Op de A12 boven Arnhem en de A73 bij Nijmegen nam het aantal verkeersongevallen toe met respectievelijk 91% en 131%.

Gebruik smartphone grootste oorzaak

SIMN meldt dat het toenemend gebruik van smartphones achter het stuur de belangrijkste factor is. TNO heeft recentelijk vastgesteld dat het bedienen van een smartphone tijdens het rijden de kans op een gevaarlijke verkeerssituatie met een factor 23 verhoogt. Uit ander onderzoek is bekend dat een groot deel van de weggebruikers gedurende langere of kortere tijd met de smartphone bezig is.

De stijging van het aantal ongevallen was niet gelijkmatig over het land verdeeld. Wegen die in de afgelopen jaren veel drukker werden, lieten ook de snelste groei van het aantal ongevallen zien. Op de hoofdwegen naar het oosten (A1, A12) en op de snelwegen rondom Arnhem en Nijmegen (A15, A50 en A73) was op verschillende wegvakken sprake van een verdubbeling van het aantal ongevallen in vier jaar.

Ongevallen op IM-wegen per provincie 2013 - 2017

Provincie 2017 2013 Groei
Drenthe 509 427 19%
Flevoland 471 380 24%
Friesland 766 601 27%
Gelderland 3.125 2.150 45%
Groningen 603 461 31%
Limburg 1.622 1.282 27%
Noord-Brabant 4.366 3.457 26%
Noord-Holland 4.870 4.000 22%
Overijssel 1.491 1.121 33%
Utrecht 2.001 1.453 38%
Zeeland 470 400 18%
Zuid-Holland 5.669 4.730 20%
 
Totaal 25.963 20.462 27%

Dalende ongevalscijfers kwamen ook voor. Dit was met name het geval op wegen die in de afgelopen jaren werden verbreed. De vernieuwing van de A1 bij Amsterdam leidde daar tussen de hectometerpalen 5,0 en 20,0 tot een daling van het aantal ongevallen met meer dan 20%. Ook op de Ringweg A10 rond Amsterdam en op de A15 onder Rotterdam leidden ingrijpende wegreconstructies ertoe dat het aantal ongevallen niet noemenswaardig steeg. De openstelling van de A4 Midden-Delfland zorgde op de A13 zelfs voor een halvering van het aantal ongelukken. Een uitzondering werd gevormd door de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Deze verkeersader werd op twee plaatsen verbreed en voorzien van parallelbanen. Het aantal verkeersongelukken nam desondanks sterk toe, met name op het vernieuwde traject bij Leiderdorp.

Ongevallen op specifieke wegvakken 2013 - 2017

okt-sep nov-okt
Weg van - tot Locatie 2017 2013 Groei
A73 75 - 110 Nijmegen 203 88 131%
A12 120 - 150 Arnhem 336 176 91%
A1 50 - 70 Barneveld 229 125 83%
A50 140 - 155 Nijmegen 188 110 71%
A4 5 - 50 A'dam - Den Haag 724 456 59%
 
A15 25 - 65 Rotterdam 464 444 5%
A10 0 - 35 Amsterdam 766 817 (6%)
A12 110 - 120 Ede 57 70 (19%)
A1 5 - 20 Weesp 201 254 (21%)
A13 0 - 20 Delft 143 258 (45%)

De heilzame uitwerking van wegverbreding op de verkeersveiligheid is goed af te lezen uit de cijfers van het aantal ongevallen op de A12 in Gelderland. Op het wegdeel bij Ede dat in de afgelopen jaren werd verbreed (hectometerpaal 110,0 - 120,0) daalde het aantal ongevallen met 19%. Op het direct aansluitende traject naar de grens nam het aantal ongevallen in de afgelopen vier jaar met maar liefst 91% toe.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: