woensdag, 25. oktober 2017 - 9:32 Update: 25-10-2017 19:43

'Ambulance vaak te laat door personeelsgebrek'

Ambulance vaak te laat door personeelsgebrek
Foto: fbf
Amsterdam

Met de beschikbare financiële en personele middelen haalt tweederde van de ambulancediensten in Nederland de wettelijke norm van 15 minuten bij spoed niet. Medewerkers geven zelf aan dat dit komt omdat er te weinig collega’s zijn en er daardoor te weinig ambulances rijden.

‘Er vindt een leegloop plaats bij de ambulancediensten’ zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Veel verpleegkundigen zijn in een ziekenhuis gaan werken omdat de tijden daar regelmatiger zijn en de lonen hoger.’ FNV Zorg & Welzijn deed onderzoek naar de jaarcijfers van 25 ambulancediensten over 2016. Topbestuurders verdienen soms tonnen, terwijl de meerderheid van de instellingen te kampen heeft met een tekort aan verplegend personeel. Daarnaast is de financiële situatie van een aantal instellingen zeer verontrustend en schort het aan goed toezicht. Zo staat bijvoorbeeld één persoon als directeur op de loonlijst bij drie verschillende instellingen voor in totaal 2,16 fte. Hier ving hij over 2016 ruim € 324.000 voor.

Structureel tekort aan personeel

Door allerlei wijzigingen in het zorgstelsel, zoals ouderen die langer thuis blijven wonen, is de vraag naar ambulances de afgelopen jaren flink toegenomen. Vanwege de vergrijzing zal dit ook blijven groeien. Seifert: ‘Ondanks dat de vraag naar ambulances is toegenomen, wordt er niet geïnvesteerd in de sector. Er is geen extra personeel bijgekomen en de tekorten stijgen met de jaren. De medewerkers verrichten hun werk onder grote druk, hebben nauwelijks tijd voor rustmomenten en werken continu samen met collega’s via uitzendbureaus die beter betaald krijgen dan het personeel in vaste dienst. Dat is de wereld op zijn kop!’ 

Ondanks dat de problemen zich op blijven stapelen en ambulancemedewerkers, verenigd binnen de FNV, al zes jaar aan de bel trekken, is er nog geen structurele oplossing gevonden. De minister, Ambulancezorg Nederland, zorgverzekeraars en toezichthouders wijzen allemaal naar elkaar. Seifert: ‘Wij willen dat er nu eindelijk een lange termijnvisie komt met een daadkrachtige aanpak van dit probleem. Denk bijvoorbeeld aan het versneld opleiden van ambulanceverpleegkundigen en het creëren van meer vaste banen. De arbeidsvoorwaarden in de ambulancesector moeten dan ook gelijk getrokken worden aan die van ziekenhuizen en Universitair Medisch Centra, om leegloop te voorkomen.’ 

Malafide praktijken aan de top

In het rapport “Het grote falen van de ambulancetop” staan de opvallende feiten gepubliceerd die uit de jaarcijfers blijken. Eén bestuurder is vanwege mismanagement vertrokken bij Ambulancedienst Amsterdam met een ontslagvergoeding van €200.000. Dit kwam bovenop zijn loon van €200.000. Tien maanden later begon hij opnieuw in een hoge positie bij een andere ambulancedienst.

RAV Fryslan heeft drie bestuurders in dienst met ieder een jaarsalaris van €145.000. Hiermee zoekt de dienst de grenzen van de Wet Normering Topinkomens op. Bovendien is het tekort van de dienst gelijk aan het salaris van één bestuurder. Seifert: ’Denkt zo’n bestuurder alleen maar aan de inrichting van zijn tweede huis? En niet: hoe krijg ik de patiënt veilig en snel in het ziekenhuis? Zulke bedragen zijn natuurlijk onacceptabel. Helemaal als je bedenkt dat de verpleegkundigen op de ambulances al jaren op de max van hun kunnen werken en regelmatig alarm hebben geslagen omdat er extra collega’s op de ambulances bij moeten. Maar er verandert niets. Hopelijk opent ons rapport de ogen van de ambulancetop.’

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):