vrijdag, 3. november 2017 - 18:21 Update: 03-11-2017 18:29

Langs kustlijn weggespoeld stuk Texel opnieuw opgespoten

Stuk langs kustlijn weggespoeld Texel opnieuw opgespoten
Foto: Rijkswaterstaat
Texel

Onder meer omdat de basiskustlijn op het zuidwestelijke deel van Texel is overschreden hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Texel reeds eerder afgesproken om de zandopspuiting uiterlijk 31 mei 2017 klaar te hebben maar dat is niet gelukt.

Met spoed

Om het werk zo snel mogelijk alsnog af te ronden gaat Boskalis met spoed op het strand van Texel Zuidwest aan de slag. De aannemer voert dit jaar voor Rijkswaterstaat al suppleties uit langs de kust van Noord-Holland.

Het onderhoud van de kust op het strand van Texel Zuidwest tussen strandpaal 9 en 12 wordt verder uitgevoerd door Boskalis. De werkzaamheden starten waarschijnlijk al in de tweede helft van november. Het werk wordt zo snel mogelijk afgerond en is in ieder geval klaar vóór het komende recreatieseizoen.

Suppletiewerkzaamheden

De werkzaamheden op het strand van Texel Zuidwest en voor de kust van Vlieland Oost kwamen stil te liggen nadat Rijkswaterstaat medio oktober de samenwerking met de uitvoerende aannemer beëindigde voor de betreffende overeenkomst. In totaal gaat het om 5 zandsuppleties waarvan er 3 nog niet zijn gestart. 

Van deze 5 is de strandsuppletie op Texel Zuidwest het meest urgent vanwege de overschrijding van de basiskustlijn. De strandsuppleties op Texel Midden (planning 2017), Vlieland Oost (2018) en Ameland West (2020) en de vooroeversuppletie bij Vlieland Oost (2017) worden zo snel mogelijk opnieuw aanbesteed. Op alle 5 locaties is de kustveiligheid gewaarborgd.

Noodzaak kustonderhoud

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust (de duinen, het strand en het eerste ondiepe gedeelte in zee). Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. 

Daarnaast helpen zogenoemde kustfundamentsuppleties de kust mee te laten groeien met de stijging van de zeespiegel. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Zie voor meer informatie onze pagina over kustonderhoud.