zondag, 5. november 2017 - 19:30

Burgemeester wijst veiligheidsrisicogebieden in Venlo aan vanwege openbare ordeproblemen

Burgemeester wijst veiligheidsrisicogebieden in Venlo aan vanwege openbare ordeproblemen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Venlo

Ter handhaving van de openbare orde heeft de burgemeester van Venlo de stadsdelen Venlo, Blerick en Tegelen als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Aanleiding zijn openbare ordeproblemen, ontstaan na het schietincident van vorige week woensdag, waarbij Ömer Köksal om het leven is gekomen.

Binnen een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie een bevel geven op basis waarvan de politie bevoegd is om personen preventief te fouilleren op verboden wapenbezit, zonder dat er een concrete verdenking bestaat. Daarmee is preventief fouilleren een middel ter voorkoming van (gewelds)misdrijven. 

"Na het geweld tegen de politie woensdag en journalisten donderdag, is het rustiger geworden. De dagen daarna zijn er toch weer geweldsincidenten geweest die te relateren zijn aan het schietincident in Blerick" licht burgemeester Antoin Scholten toe. “Ik wil er geen enkel misverstand over laten bestaan wie de baas is op straat in onze gemeente.”

In combinatie met cameratoezicht en de verblijfsontzegging, heeft de politie nu een extra instrument in handen voor het handhaven van de openbare orde."
De veiligheidsrisicogebieden worden ruwweg begrensd als Blerick binnen de snelwegen, Venlo ten zuiden van de A67 en Tegelen tot aan Belfeld. De aanwijzing geldt in eerste aanleg voor een maand.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: