donderdag, 30. november 2017 - 20:48 Update: 30-11-2017 23:39

Kabinet vindt mening Nederlandse volk niet belangrijk: geen referendum over afschaffen referenda

D66-minister Ollongren blokkeert referendum over intrekken referendum
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken zal er via een juridische toevoeging voor zorgen dat er geen referendum komt over het afschaffen van de Wet Raadgevend Referendum.

Ollongren is van plan om met een extra formulering in de intrekkingswet de mogelijkheid van zo'n referendum te blokkeren. Dit hebben bronnen rond het kabinet bevestigd tegenover het AD en de Volkskrant. De kiezer mag zich hier dus niet over uitspreken. Ollongren legt haar voorstel binnenkort voor aan de ministerraad. Volgens de minister zijn andere referenda voorlopig nog wel toegestaan.

Er komt nog wel een raadgevend referendum aan, namelijk over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend als de Sleepwet. Deze valt nog onder de Wet Raadgevend Referendum en zal dan ook plaatsvinden, maar het kabinet heeft nu al gezegd dat het zich niet gebonden voelt de uitslag van deze volksraadpleging over te nemen.

'Een soort coup'

In het debat over het blokkeren van een referendum over het afschaffen van het raadgevend referendum reageerde SP-kamerlid Ronald van Raak verbijsterd. Hij zei dat wat het kabinet nu wil  eigenlijk neerkomt op 'een soort coup'. Van Raak: 'Dit is een middelvinger naar de bevolking.'