dinsdag, 5. december 2017 - 13:20 Update: 05-12-2017 13:21

Nieuwe staking primair onderwijs

Nieuwe staking primair onderwijs
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het ultimatum dat het PO-Front op 7 november via minister Slob (OCW) stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro vrij te spelen voor het primair onderwijs, is vanmorgen om 10.00 uur verlopen. Dat betekent dat onderwijspersoneel in het primair onderwijs wordt opgeroepen om volgende week het werk neer te leggen, op dinsdag 12 december.

Het PO-Front is al het gehele jaar duidelijk in het stellen van zijn doelen: er is 900 miljoen euro nodig om de salarissen in de sector op te trekken naar een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de collega's in het voortgezet onderwijs. Daarnaast moet er door het kabinet 500 miljoen euro worden geïnvesteerd om de uit de hand lopende werkdruk in de sector te beteugelen.

Huidige investeringen eerste stapjes

Op het Binnenhof zijn de eerste stapjes richting verbetering gezet. Het vorige kabinet boekte op het allerlaatste moment 270 miljoen euro extra in aan salarissen en Rutte-III voegde daar als nieuwe coalitie een budget van 430 miljoen euro voor werkdrukbestrijding aan toe. Het PO-Front is van mening dat dit 700 miljoen euro te weinig is om de sector echt te helpen. Bovendien wordt het budget voor beteugeling van de werkdruk gefaseerd vrijgespeeld: de coalitie heeft voor komend jaar slechts 10 miljoen euro gereserveerd op deze post. Daarmee miskent Rutte-III volgens het PO-Front de problemen waarmee de sector kampt: in het primair onderwijs krijgt een kwart van het personeel te maken met burn-out-verschijnselen.

Slob heeft voorlopig alleen begrip te bieden

Met minister Slob zijn in november goede gesprekken gevoerd, onder meer tijdens de meet-up in Afas Live, waar de nieuwe bewindsman in debat ging met 500 leraren, ondersteuners, directeuren en schoolbestuurders uit het primair onderwijs. Meer dan begrip voor de grieven kan de bewindsman echter vooralsnog niet bieden. En dus gaan de acties door. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben - uiteraard met steun van het gehele PO-Front, dat ook bestaat uit aanjagers PO in Actie, schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad - een stakingsoproep aan hun leden verstuurd of staan op het punt dat te doen. Op 12 december gaan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in het hele land een dag lang dicht.

Geen landelijke manifestatie

Anders dan bij de massaal bezochte manifestatie in het Haagse Zuiderpark heeft het PO-Front deze keer geen landelijke bijeenkomst en worden leraren opgeroepen zelf invulling te geven aan de stakingsdag, al dan niet in teamverband. Overigens worden in verschillende steden bijeenkomsten georganiseerd door verschillende belangengroepen uit het PO-Front.

Categorie:
Provincie: