vrijdag, 8. december 2017 - 11:05

NCG geeft vervolg aan pilot Koopinstrument

NCG geeft vervolg aan pilot Koopinstrument
Foto: MV
Groningen

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) komt met een vervolg op de pilot Koopinstrument voor het opkopen van huizen in de kern van het aardbevingsgebied. Het Koopinstrument is bedoeld voor woningeigenaren die langer dan een jaar hun woning te koop hebben staan. Eigenaren met bijzondere omstandigheden krijgen voorrang. In het eerste kwartaal van 2018 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. De exacte aanmeldperiode maakt NCG op een later moment bekend.

In tegenstelling tot de pilot Koopinstrument kunnen ook woningeigenaren zonder bijzondere omstandigheden zich aanmelden. Woningeigenaren met bijzondere omstandigheden zijn wel eerst aan de beurt. De woningen worden opgekocht voor 95 procent van de taxatiewaarde. Voor het instrument stelt NAM opnieuw 10 miljoen euro beschikbaar. Bovenop de 10 miljoen die al voor de pilot Koopinstrument is ingezet.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de woning binnen de 0,2 pga-contour staan, gebaseerd op de seismische dreigingskaart van het KNMI van 2015. Daarnaast moet de woning tenminste twaalf maanden openbaar te koop staan tegen een reële vraagprijs. Verder moet de aanvrager eigenaar of erfgenaam zijn van de woning. Bij de selectie van woningen wordt eerst gelet op de sociaaleconomische en sociaalmaatschappelijke omstandigheden van de aanvrager. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een medische indicatie, familieomstandigheden of woon-werkafstand. Vervolgens worden de woningen gerangschikt op basis van hoe lang de woning te koop staat. Er vindt geen loting plaats.

10 miljoen

Het budget van 10 miljoen euro is revolverend. Dit betekent dat de opbrengst van verkopen weer terugstroomt en binnen het Koopinstrument opnieuw kan worden ingezet. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de eigenaar zijn woning zelf tegen een hogere prijs verkoopt. Na ondertekening van de koopovereenkomst krijgt de eigenaar hiervoor zes maanden de tijd. Woningen die worden opgekocht, worden gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de versterkingsopgave of opnieuw te koop gezet. Ook die opbrengsten vloeien terug. Zo komen  de  volgende woningen op de lijst in aanmerking voor opkoop. Ook het geld wat op deze manier beschikbaar komt vanuit de pilot Koopinstrument, komt voor het vervolg beschikbaar. 

Taxatiewaarde

NCG is in 2016 gestart met de pilot Koopinstrument. Vanuit de proef staan van de uiteindelijke 90 deelnemers op dit moment nog negen aanvragers op de wachtlijst. Deze woningen worden door NCG als eerst opgekocht. In het voorjaar van 2017 heeft onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft de proef geëvalueerd. OTB heeft toen aanbevolen om bij een vervolg eerst mensen in bijzondere omstandigheden voorrang te geven en vervolgens een garantie te bieden voor een bredere doelgroep. NCG heeft deze aanbeveling overgenomen. OTB verwacht dat na twee jaar deze knelpunten zijn verholpen en ook andere woningen kunnen worden geselecteerd voor opkoop. Een andere aanbeveling die NCG meeneemt is de wijze waarop de taxatie wordt gedaan. In het Koopinstrument gaan twee taxateurs samen de waarde bepalen. Voor de taxatie wijst zowel NCG als de eigenaar een taxateur aan.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: