woensdag, 17. januari 2018 - 16:15 Update: 18-01-2018 8:03

Hoogste diplomaat Eritrea moet land uit

Hoogste Eritrese diplomaat Den Haag moet land uit
Foto: Min. Buitenlandse Zaken
Den Haag

Het kabinet heeft op grond van de constatering, dat er bij Eritrese autoriteiten geen begrip bestaat voor de grote Nederlandse politieke en maatschappelijke weerstand tegen de wijze waarop de diasporabelasting in Eritrea wordt geïnd en ook dat er aan Eritrese zijde geen bereidheid is om hieraan tegemoet te komen, de Tijdelijk Zaakgelastigde van het Eritrese ambassadekantoor in Den Haag tot persona non grata verklaard en zijn vertrek geëist.

Besluit

'Op dinsdag 16 januari is de Eritrese ambassadeur ontboden om de Note Verbale met dit besluit in ontvangst te nemen', zo heeft minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken woensdag laten weten.

Het Kabinet heeft met zorg kennisgenomen van de uitzending van Argos op zaterdag 23 december. De uitzending bevestigt het bestaande beeld van de wijze waarop de Eritrese gemeenschap de diasporabelasting moet betalen om toegang te krijgen tot consulaire diensten van het Eritrese ambassadekantoor in Den Haag.

Eritrese ambassadeur ontboden

Op 28 december jl. is de Eritrese ambassadeur in Brussel (mede-geaccrediteerd in Nederland) ontboden. In het onderhoud met de ambassadeur zijn de grote Nederlandse zorgen over de huidige praktijk rondom de inning van de diasporabelasting in Nederland opnieuw nadrukkelijk overgebracht. 

Op basis van dit onderhoud en eerdere gesprekken 

Om die reden, mede in het licht van de aanhoudende aanwijzingen dat intimidatie en dwang plaatsvinden bij de inning van de diasporabelasting en van de ontstane maatschappelijke en politieke onrust, ziet het Kabinet zich genoodzaakt een krachtig diplomatiek signaal af te geven aan de Eritrese autoriteiten. Hiermee wil het kabinet duidelijk maken dat Nederland niet gediend is van deze onwenselijke praktijken. 

Bewijzen

Tegelijk erkent het kabinet dat er momenteel geen door een rechter vastgestelde bewijzen zijn dat het Eritrese ambassadekantoor in Den Haag onrechtmatige of strafbare feiten heeft begaan. Indien het Openbaar Ministerie signalen van mogelijke strafbare feiten ontvangt, zal het deze onderzoeken op aanknopingspunten voor nader strafrechtelijk onderzoek en kan het overgaan tot vervolging. 

Bijzonder zware maatregel

Een verklaring tot persona non grata geldt in het diplomatieke verkeer als een bijzonder zware maatregel. Nederland maakt hier zelden gebruik van en heeft nooit eerder een ambassade(kantoor) in Nederland eenzijdig gesloten. Nederland beseft dat het hier een hoogst uitzonderlijke maatregel betreft, die ook als signaal aan de Eritrese autoriteiten is bedoeld. 

Het kabinet heeft niet besloten tot sluiting van het ambassadekantoor in Den Haag. Bij sluiting van het ambassadekantoor zouden de bilaterale betrekkingen met Eritrea zodanig geschaad worden dat adequate belangenbehartiging, bijvoorbeeld op het gebied van migratie, mensenrechten en consulaire zaken en missies, vrijwel onmogelijk wordt. 

Ook is meegewogen in de besluitvorming dat de Eritrese gemeenschap in Nederland belang heeft bij nabije toegang tot consulaire dienstverlening. Zij zal grote praktische hinder ondervinden van sluiting, indien voor elke consulaire dienst naar Brussel moet worden gereisd.  

'Voor een duurzame oplossing van de aanpak van de omstandigheden rondom de inning van de Eritrese diasporabelasting zullen harde diplomatieke maatregelen alleen niet toereikend zijn en blijft het onder andere cruciaal dat er aangiften van strafbare feiten worden gedaan', aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.