maandag, 29. januari 2018 - 9:07 Update: 29-01-2018 9:09

Aantal WW-uitkeringen verder omlaag in 2018

Aantal WW-uitkeringen verder omlaag in 2018
Foto: fbf
Den Haag

Door de sterke economische groei en de gunstige arbeidsmarkt neemt het aantal WW-uitkeringen in 2018 verder af. UWV verwacht eind dit jaar 305.000 lopende WW-uitkeringen te verstrekken, 35.000 minder dan eind 2017.

De uitkeringslasten voor de WW nemen hierdoor af met 715 miljoen euro, tot 4,3 miljard euro. Dit staat in de Januarinota 2018 van UWV.

De huidige raming is gunstiger dan de laatste financiële prognose van UWV, in juni vorig jaar. Dit komt omdat de werkloosheid sneller afneemt dan eerder voorspeld. De WW bereikte in 2014 het hoogste punt, waarna de daling inzette.In dat jaar bedroegen de lasten voor de WW-uitkeringen nog 6,9 miljard euro.

Lichte toename arbeidsongeschiktheid

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij UWV neemt dit jaar naar verwachting licht toe naar 808.000. Binnen de arbeidsongeschiktheidswetten vervangt de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) geleidelijk de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). Sinds de invoering van de WIA in 2006 neemt het aantal WIA-uitkeringen jaarlijks toe. Het aantal WAO-uitkeringen neemt juist ieder jaar af. Eind 2017 oversteeg het aantal WIA-uitkeringen voor het eerst het aantal WAO-uitkeringen. UWV gaat uit van een verdere stijging van het aantal WIA-uitkeringen naar 300.000 per eind 2018. Het aantal WAO-uitkeringen daalt in dezelfde periode naar 253.000.

Het aantal nieuwe Wajong-uitkeringen neemt sinds 2015 sterk af, doordat sindsdien alleen nog jonggehandicapten tot de Wajong worden toegelaten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Hierdoor daalt het aantal lopende Wajong-uitkeringen licht. Ondanks de daling liggen de uitkeringslasten in 2017 en 2018 op een hoger niveau. Dit komt doordat jongeren vanaf 18 jaar een hoger minimumjeugdloon ontvangen. Ook is de leeftijd waarvoor het minimumloon voor volwassenen geldt verlaagd. Daarnaast verruilen Wajongers de studieregeling en de werkregeling voor de uitkeringsregeling, die een hoger uitkeringspercentage kent. UWV verwacht verder dat Wajongers, van wie de uitkering per 2018 is verlaagd van 75% naar 70% van het minimumloon, vaker aanspraak kunnen maken op een toeslag.

Tekort in UWV-fondsen neemt verder af  

Als gevolg van de gunstige economische ontwikkelingen neemt het financiële tekort in de UWV-fondsen verder af. UWV verwacht een tekort van 1 miljard euro eind 2018. In 2017 ging het nog om een tekort van 5,6 miljard euro. Het tekort doet zich alleen voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds, waaruit de WW-uitkering na een half jaar werkloosheid wordt gefinancierd. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Verschuiving in aandeel publieke en private verzekering WGA

Per 2017 is een aantal wijzigingen in het hybride stelsel van de WGA doorgevoerd, met als doel het stelsel te verbeteren. Het is onder meer eenvoudiger geworden over te stappen van de publieke verzekering van UWV naar het eigenrisicodragerschap. Veel werkgevers hebben in 2017 een afweging moeten maken of ze zich voor de WGA verzekeren bij UWV of dat zij eigenrisicodrager willen worden of blijven. Over heel 2017 is het aandeel eigenrisicodragers in de loonsom gedaald tot 37%, tegen 41% in 2016. Voor 2018 verwacht UWV dat het aandeel eigenrisicodragers weer licht zal toenemen naar 39%.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media:  TwitterFacebook of Google+

Categorie:
Provincie:
Tag(s):