donderdag, 8. februari 2018 - 11:46 Update: 08-02-2018 13:23

OM eist boete na aanvaring stuw bij Heumen

OM biedt transactie aan na aanvaring stuw bij Heumen
Foto: Rijkswaterstaat
OM biedt transactie aan na aanvaring stuw bij Heumen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Heumen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de schipper die op 29 december 2016 in aanvaring kwam met de stuw bij Heumen een transactie aangeboden. Op basis van het dossier is het OM van mening dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement.

Het motortankschip Maria Valentine, geladen met 2000 ton benzeen, vaart donderdagavond 29 december op de Maas in de gemeente Heumen, op weg naar het Botlekgebied. Omstreeks half acht komt het schip in aanvaring met de stuw. Uit het onderzoek is gebleken dat een veelheid van factoren heeft bijgedragen aan de aanvaring.

Door de dichte mist, met een zicht minder dan 25 meter, waren de borden op de oever van de Maas niet zichtbaar voor de schipper. Voor zijn navigatie maakte de schipper gebruik van een elektronische kaart. De pijl die op deze kaart verwees naar de sluis, bleek verkeerd om in de kaart geplaatst te zijn. Bij de havens die de schipper al gepasseerd was, lagen de sluizen steeds aan de linkerkant van de rivier, terwijl de sluis bij Heumen aan de rechterkant ligt. Vlak voor de aanvaring is de schipper nog door een ballenlijn – een ketting met drijvers die over de rivier is gespannen – gevaren. Daarna heeft hij de onder de Thompsonbrug gelegen stuw geramd.

Het OM verwijt de schipper dat hij niet via de marifoon contact heeft opgenomen met de sluismeester van de sluis Grave/Heumen om zijn komst aan te kondigen. Dit had hij op grond van goed zeemanschap moeten doen. Dit levert een overtreding van artikel 1.04 van het Binnenvaartpolitiereglement op.

Door de aanvaring is het waterpeil met 15 centimeter per uur gezakt. Ten tijde van het ongeval waren geen schepen op het betrokken traject aanwezig. Daarom was er geen sprake van gevaarzetting voor andere schepen. Uit veiligheidsmetingen aan boord van het schip is vastgesteld dat er geen ontploffingsgevaar is geweest. Het OM ziet daarom geen grond voor vervolging voor zwaardere feiten dan de overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement.

Voor deze overtreding is volgens de richtlijnen een transactie passend. Het OM heeft de schipper een transactie van 1400 euro – het maximale bedrag conform de geldende richtlijnen – aangeboden.

Categorie:
Provincie: