vrijdag, 2. maart 2018 - 8:15

Stedelingen willen vervuilende auto’s weren

Stedelingen willen vervuilende auto’s weren
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Gemeenten moeten zich inzetten voor betere luchtkwaliteit, meer groen en minder uitstoot van CO2, vindt een meerderheid van de stedelingen. Bewoners willen milieuzones en uitstootvrij openbaar vervoer.

Slechts een op de tien stedelingen wil dat er meer ruimte komt voor autoverkeer in de stad. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Daarvoor is in twintig steden onderzocht hoe groot het draagvlak onder bewoners is voor maatregelen die zorgen voor duurzaam verkeer in steden.

“Het is opvallend hoeveel mensen klaar zijn met steden vol vervuilende auto’s. Dit is een aansporing voor gemeenten om tempo te maken”, zegt Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit van Milieudefensie. Op dit moment vervoeren we onszelf en onze spullen hoofdzakelijk met auto’s en busjes die rijden op fossiele brandstoffen. Dat leidt tot problemen: de lucht is ongezond, er wordt veel CO2 uitgestoten en meer dan de helft van de schaarse publieke ruimte in steden staat ten dienste van auto’s. Anne Knol: “Stedelingen willen dat hun gemeente voor een gezonde, duurzame en bereikbare stad zorgt, blijkt uit dit onderzoek. De lokale politiek is nu aan zet. Zij moet de wensen van bewoners serieus nemen. Door meer ruimte te creëren voor fietsen, wandelen en openbaar vervoer worden steden gezond en leefbaar.”

Vervuilend vervoer op zijn retour

Hoewel milieuzones controversieel lijken, vindt het grootste deel van de stedelingen dat vervuilende auto’s de binnenstad niet meer in mogen (72 procent). Ook bijvoorbeeld de VVD*- achterban is in de meerderheid voor het weren van de meest vervuilende auto’s (64 procent). Alleen nog maar uitstootvrij autoverkeer in de binnenstad toelaten gaat de VVD-kiezer te ver. Van alle stadsbewoners deelt slechts 29 procent die mening. Dit biedt perspectief voor de overgang naar uitstootvrije steden.

Categorie:
Provincie: