donderdag, 8. maart 2018 - 10:15

Ombudsman onderzoekt re-integratie ziek defensiepersoneel

Ombudsman onderzoekt re-integratie ziek defensiepersoneel
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de re-integratie van zieke medewerkers van Defensie. Zowel de Nationale ombudsman als de Veteranenombudsman ontvingen de afgelopen jaren tientallen klachten over het gebrek aan aandacht en begeleiding tijdens het verzuim.

Deze militairen en  veteranen die na ziekte weer aan het werk moeten, hebben het gevoel aan hun lot overgelaten te worden. Dit heeft grote invloed op hun persoonlijk leven. De ombudsman onderzoekt daarom  of Defensie voldoet aan bijzondere zorgplicht die Defensie heeft naar veteranen, bekrachtigd in de Veteranenwet uit 2014.  

In het onderzoek van de ombudsman staat het perspectief van de militair en veteraan centraal. Wat mogen zij, als zij moeten re-integreren na ziekte, in redelijkheid van Defensie en het UWV verwachten. Uit het klachtenbeeld blijkt dat geregeld contact tussen de zieke, de begeleider en de leidinggevende ontbreekt. De gebrekkige re-integratie is al jaren een punt van zorg. Defensie zelf heeft eerder al aangegeven dat zij zorgvuldiger moet omgaan met zieke werknemers. De ombudsman wil daarom van Defensie weten wat deze verbeteringen behelzen en wat het resultaat is geweest.

Uit eerdere onderzoeken van de Veteranenombudsman bleek dat Defensie de interne overdracht van dossiers naar het Diensten Centrum Re-Integratie onvoldoende voortvarend oppakt. Ook doet de ombudsman onderzoek naar de rol van het UWV in de re-integratie dossiers. De ombudsman verwacht zijn onderzoek in oktober dit jaar af te kunnen ronden.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: