vrijdag, 9. maart 2018 - 17:50 Update: 09-03-2018 18:26

Kabinet investeert met reeks maatregelen voor 300 miljoen euro in klimaat

Kabinet investeert met reeks maatregelen voor 300 miljoen euro in klimaat
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Den Haag

Het kabinet investeert dit jaar 300 miljoen euro in een reeks maatregelen die de CO2-uitstoot in Nederland terugdringen. Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdag bekendgemaakt.

Aardgasvrij, geothermie en CO2-reductie

Het gaat hierbij om projecten voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, geothermie en CO2-vermindering in de landbouw en industrie. Hiermee maakt het kabinet, vooruitlopend op het Klimaatakkoord, werk van CO2-reductie.

Jaarlijks 300 miljoen

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen in 2030. De ministerraad heeft nu de investeringen voor 2018 vastgesteld. Vanaf volgend jaar zal het investeringsbudget worden gebruikt voor maatregelen uit het Klimaatakkoord.

Groningen

Dit jaar investeert het kabinet 90 miljoen euro in de start van een programma voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken. Het gaat in 2018 onder meer om een aantal wijken in Groningen. De ervaringen met de 1e woonwijken zullen worden gebruikt zodat in 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen in Nederland van het aardgas kunnen worden afgesloten.

Innovaties glastuinbouw

Het kabinet maakt ook ruim 30 miljoen euro vrij voor innovaties die bijdragen aan CO2-reductie in de glastuinbouw en het terugdringen van uitstoot in de veehouderij. In de industrie komt budget beschikbaar om plannen voor verminderingen van CO2-uitstoot te versnellen.

Transportsector

In de transportsector wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in de introductie van bussen, trucks en bedrijfswagens die op waterstof rijden. Ook worden er in 2018 7 waterstof-tankstations gebouwd. Verder komt er geld beschikbaar voor proeven met klimaatneutraal, circulair inkopen door de overheid. In totaal gaat 12 miljoen euro naar de circulaire economie.

Categorie:
Provincie: