maandag, 12. maart 2018 - 18:29 Update: 12-03-2018 18:38

Nederland wijzigt belastingverdrag met Oekraïne

Nederland wijzigt belastingverdrag met Oekraïne
Den Haag

Nederland heeft met Oekraïne nieuwe anti-misbruik afspraken gemaakt die staan in een gewijzigd belastingverdrag tussen Oekraïne en Nederland.

Belastingontwijking en –ontduiking

De afspraken zijn gemaakt om belastingontwijking en –ontduiking tegen te gaan. Het wijzigingsprotocol is maandag 12 maart door staatssecretaris Snel (Financiën) en de Oekraïense minister van Financiën Oleksander Danyliuk in Den Haag ondertekend.

Anti-misbruikbepaling

In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. In het verdrag tussen Nederland en Oekraïne staat nu een anti-misbruikbepaling die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. De wijziging van het belastingverdrag past binnen het kabinetsbeleid om anti-misbruikbepalingen op te nemen in belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden.

Daarnaast zijn een aantal verdragsbepalingen uit het verdrag gemoderniseerd. Zo wordt arbitrage voortaan mogelijk op verzoek van de belastingplichtige en zijn de bepalingen voor informatie-uitwisseling en voor administratieve bijstand bij invordering aangepast.  Ook zijn de bronheffingstarieven op deelnemingsdividenden, interest en royalty's aangepast.

Met deze afspraken is het belastingverdrag in lijn gebracht met de laatste internationale ontwikkelingen op het gebied van onder andere de informatie-uitwisseling en voldoet het aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Categorie:
Provincie: