dinsdag, 19. juni 2018 - 21:25

Extra maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen

Extra maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen
Foto: PX
Den Haag

Het kabinet neemt extra maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen en vergunninghouders hun verplichtingen na te laten komen. Dat schrijft minister Dekker vandaag aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil games en kansspelen strikter van elkaar scheiden, om zo het risico op kansspelverslaving bij (vooral) jongeren terug te dringen.

Aanbieders van kansspelen die niet in de EU/EER zijn gevestigd, krijgen voortaan alleen een vergunning als zij een nevenvestiging in Nederland hebben. Ook moeten aanbieders die al in een ander EU/EER land zijn gevestigd een vertegenwoordiger op het gebied van verslavingspreventie aanstellen. Met deze invulling van de maatregelen uit het regeerakkoord kan de behandeling van de wetsvoorstellen kansspelen op afstand en modernisering speelcasinoregime die het kabinet eerder presenteerde, voortvarend worden opgepakt.

Minister Dekker: “Deze maatregelen zorgen voor een robuuster kansspelbeleid in Nederland. De ongeveer half miljoen online spelers in Nederland worden hiermee beschermd, en het illegale en onveilige aanbod wordt teruggedrongen”.

Tegengaan kansspelverslaving prioriteit

Veel Nederlanders spelen (online) kansspelen. Velen van hen (enkele honderdduizenden) doen dit al jarenlang onbeschermd. Het kabinet werkt dan ook al langere tijd aan het reguleren  van  (online) kansspelen door middel van  het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Dit wetsvoorstel voorziet al in een stevig pakket maatregelen dat toeziet op verslavingspreventie. Dit pakket is tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek en best practices uit binnen- en buitenland. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat naast de maatregelen die voortvloeien uit het wetsvoorstel Kansspelen op afstand, nog een aantal nieuwe maatregelen om kansspelverslaving effectief te bestrijden worden geïntroduceerd.  

Scheiding games en kansspelen

De afgelopen jaren is de grens tussen games en online kansspelen steeds verder vervaagd. Het risico neemt toe dat vooral jongeren tot deelname worden aangezet. Om dit tegen te gaan, wil het kabinet het aanbod van games en kansspelen strikter scheiden. Wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen door middel van games worden verder beperkt. Nieuwe kansspelen mogen geen aanzuigende werking hebben op kwetsbare groepen. Daarom moeten kansspelproducten  - vóór ze op de markt komen -  eerst worden onderworpen aan een risicoanalyse op verslaving. Hierin wordt ook gekeken naar de wervings- en reclameactiviteiten rond deze producten.

Nederlandse vertegenwoordiger

Een belangrijke maatregel is dat vergunninghouders zonder vestiging in de EU/EER voortaan alleen een vergunning kunnen krijgen als zij een nevenvestiging in Nederland hebben. Daarnaast moeten aanbieders die al in een ander EU/EER land zijn gevestigd een vertegenwoordiger op het gebied van verslavingspreventie aanstellen. De aanwezigheid van vergunninghouders in Nederland vindt het kabinet van groot belang om het risico op kansspelverslaving verder terug te dringen. Grote afstand tussen vergunninghouders en het Nederlandse zorgstelsel bemoeilijkt effectieve samenwerking. Die samenwerking is cruciaal om spelers effectief en preventief - direct binnen het spelaanbod - te beschermen.

Nu de uitwerking van het regeerakkoord heeft plaatsgevonden, kan het wetgevingsproces voortvarend worden hervat. Dit is hard nodig omdat spelers nu geen enkele bescherming genieten als zij gebruik maken van illegale aanbieders van kansspelwebsites. De voorgestelde wetgeving zal hier verandering in aanbrengen, door onder strikte voorwaarden vergunningen te verlenen en online kansspelen te reguleren. Ook krijgt de kansspelautoriteit nieuwe taken, zoals de vergunningverlening van online kansspelaanbieders en het toezicht daarop. Deze taken dragen bij aan een doelmatig en effectief toezicht. Het wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime maakt het mogelijk Holland Casino te verkopen en de markt beheerst open te stellen. Zo kan het kabinet uiting geven aan het feit dat kansspelen niet langer een overheidstaak is.

Categorie:
Provincie: