vrijdag, 29. juni 2018 - 10:47 Update: 29-06-2018 10:50

EU-leiders bereiken akkoord over migratie

EU-leiders bereiken akkoord over migratie
Foto: Min. Alg. Zaken
Den Haag

Vannacht hebben EU-leiders tijdens de Europese Raad in Brussel een akkoord bereikt om de migratiestroom onder controle te krijgen. Lees hier de reactie van minister-president Rutte.

‘Na lang onderhandelen hebben we met alle EU-leiders tezamen een akkoord bereikt om de migratiestroom onder controle te brengen. Het gaat om een integrale aanpak waarbij de buitengrens van Europa en het Europees asielsysteem worden versterkt en de instroom wordt beperkt.

Gisteravond en vannacht hebben wij daarbij vooral gesproken over het bestrijden van mensensmokkel op de Middellandse Zee en het onnodige verlies van mensenlevens als gevolg daarvan. Veel moet nog in detail worden uitgewerkt, binnen de kaders van het internationaal recht. In een notendop komt het erop neer dat Europa Turkije-achtige deals met landen buiten de EU wil maken en gecontroleerde aankomstlocaties in Europa. In beide gevallen gaat het erom om snel vast te stellen wie daadwerkelijk in aanmerking komt voor een asielaanvraag of teruggestuurd moet worden.

Verder is afgesproken dat we Frontex gaan versterken om de gemeenschappelijke buitengrens van Europa te bewaken en we nemen maatregelen waarmee we voorkomen dat NGOs die hulp verlenen op zee worden misbruikt door mensensmokkelaars. Tot slot wordt onder het Oostenrijks voorzitterschap dat per 1 juli start met hernieuwde inzet gewerkt aan de modernisering van het Europees asielbeleid. Dit akkoord is een goede, eerste stap in een gezamenlijke, Europese en integrale aanpak van migratie.’

Categorie: